Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Fyns Maritime Klynge

Fyns Maritime KlyngeDanske Maritime

Konventionen om rensning af skibes ballastvand træder i kraft den 8. september 2017. 60.000 skibe skal, som følge af konventionen, have installeret rensningsanlæg.

Danske Havne var til stede ved en konference om den nye konvention om rensning af skibes ballastvand. Fyns Maritime Klynge og Danske Maritime dannede ramme om en konference, som slog fast, at der er store potentialer for udstyrsvirksomheder og tilsvarende store udgifter for rederier.

IMO´s konvention om ballastvand skal sikre, at vandet renses inden det lukkes ud for at hindre, at invasive dyre og plantearter spredes mellem lande og kontinenter.

Adm. direktør i Danske Maritime, Jenny Braat, udtaler til Maritime Danmark: ”Det er vigtigt for os, at vi har en effektiv, global lovgivning, der sikrer, at transport på havet bliver renere og renere. Hvis det ikke sker, kan vi blive overhalet af tog- eller landevejstransport.”

Havnene har dog stadig en pligt til at modtage rederiernes olieholdige ballastvand og sedimenter herfra.

For mere information kontakt Helene Repsdorph på hr@danskehavne.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen