Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Korsør-Havn-DH100-17-400x400

Der er flere nye tiltag i pipeline på Korsør Havn. Tiltagene er del af et trebenet projekt, der handler om stykgods, bæredygtig energi samt reducering af støj på havnen.

På Korsør Havn er man i gang med at gentænke havnedriften. Det sker som et led i erkendelsen af, at konkurrencen med landevejstrafik kræver nytænkning. Samtidig er der et ønske om at bidrage til den grønne omstilling. I et aktivt forsøg på at få stykgods væk fra landevejen og tilbage på havnekajen har Korsør Havn dedikeret et pakhus til opbevaring af paller og bigbags. I forlængelse deraf opføres et helt nyt pakhus udelukkende med henblik på opbevaring af stykgods, hvor kunder kun betaler for den plads og liggetid, de behøver.

“Øvelsen er nu at få det hele digitaliseret, så kunderne og speditørerne selv kan lokalisere deres gods og lave track and trace. Så det er vi ved at udvikle på nu, og vi har forskellige udbydere i spil,” siger Jimmi Jørgensen, havnedirektør på Korsør Havn.

Den grønne omstilling
På Korsør Havn er der et stort fokus på at bidrage til den grønne omstilling. Som en del af “Non Stop”-projektet udvikler havnen muligheden for at levere bæredygtig strøm til skibe og kraner under skibsanløb. Skibene kan derfor slukke for deres generatorer under skibsanløb, hvilket reducerer udledningen af røg og støj.

På den 480 meter lange havnekaj installeres to mobile landstrømsanlæg på skinner, så anlæggene kan betjene skibene langs hele kajen. Strømmen kommer fra en lille container, der kan flyttes med truck.

“Vi vil gerne undgå de store tunge installationer, og derfor er de mobile anlæg på skinner en oplagt mulighed. Det giver en enorm fleksibilitet, og det vil kunne producere strøm nok til at forsyne 80 procent af alle vores skibsanløb med strøm,” forklarer Jimmi Jørgensen.

De elsystemer, Korsør Havn har i kikkerten er udviklet til at operere i hårdt miljø. Den strøm, Korsør Havn forventer at producere til skibene, vil være billigere end den strøm, skibene selv kan producere via generatorer.

De små vindmøller
Som et led i at blive en CO2-neutral havn har Korsør Havn bæredygtig energi i kikkerten. Små, støjsvage vindmøller. der kan stå på taget af pakhusene på havnen, er bare én af de løsninger, havnen prøver kræfter med. Samtidig skal de mange, store arealer på tagene af pakhusene forsynes med solceller.

“Det handler om at snørre sækken på den rigtige måde. Vi vil gerne være med i bidraget til den grønne omstilling og samtidig tilbyde vores kunder nogle gode løsninger, mens vi tager hensyn til vores naboer i forhold til støjgener. Det er det, der driver værket for os,” forklarer Jimmi Jørgensen.

Non Stop-projektet udrulles i september 2019, og projektet om CO2-neutralitet følger lige efter. Korsør Havn forventer, at projekterne er afsluttet inden for en treårig periode.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen