Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Krydstogt

Når konventionen, MARPOL Annex IV, træder i kraft, bliver det ulovligt at udlede spildevand (både black, grey og mixed water) direkte i Østersøområdet. Dette vil gælde for nybyggede passagerskibe i 2019 og for eksisterende skibe i 2021.  

Krydstogt

Dette har fået krydstogtbrancheforeningen CLIA Europe i 2016 til at undersøge, hvor der findes udfordringer og flaskehalse i Port Reception Facilities (PRF), både set fra havnenes og krydstogtskibenes side. 29 krydstogtskibe samt havne fra hele Østersøområdet har deltaget i forsøget. Der har deltaget 9 danske havne med sammenlagt 109 anløb af deltagende krydstogtskibe. København står for langt størstedelen af anløbene. Der har i alt været 565 anløb af deltagende krydstogtskibe i Østersøområdet. Det samlede antal lå på 2200 anløb af krydstogtskibe i Østersøområdet.

Kigger man på de danske havne, som har modtaget krydstogtskibe, er de generelt godt med når det kommer til PRF fortæller Kaper Ullum, Danske Havne. Den generelle kritik i rapporten er mest møntet på de baltiske havne, hvor krydstogtskibene har oplevet problemer med logistikken og organiseringen af tankbiler. I visse tilfælde har der været uoverensstemmelser mellem krydstogtskibet pumpekapacitet og den bestilte tankbil.

Forsøget havde til formål at vurdere om havnene på nuværende tidspunkt kan opfylde kravene, da Østersøområdet er et særligt følsomt område og det tredje største marked for krydstogtskibe. Da havnene har modtagerfaciliteter ærgrer Kasper Ullum sig over, at nogle af de deltagende krydstogtskibene alligevel har udledt spildevand til havs.

Dette medvirker til at forsøget giver et ca. billede af de muligt kommende spildevandsmængder, som skal afleveres i havnene og derfor desværre ikke kan bruges som anvisning for de kommende mængde. Kasper Ullum er dog godt tilfreds med de danske havnes deltagelse i forsøget.

Link til den fulde rapport: https://www.cliaeurope.eu/images/downloads/CLIA-Europe-Baltic-Exercise-on-Sewage-2016.pdf

Ved spørgsmål, kontakt miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum på ku@danskehavne.dk eller på 2939 3706

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen