Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hvorfor betaler det offentlige for vejafmærkning og lysregulering på veje, mens det er havne, der skal betale for afmærkning på de blå lande-, bi- og stikveje? Staten bestemmer hvor og hvordan. Derfor bør staten også betale.

Folk, der driver deres virksomhed for enden af landevejen, betaler ikke for afmærkning, skilte og lysregulering hele vejen fra motorvejen og ned til virksomheden. Anderledes forholder det sig til søs. Der bør derfor ske en ligebehandling af transportformerne. Derfor bør staten overtage afmærkningen i danske farvande.

Med en ny bekendtgørelse præciserer Søfartsstyrelsen et ældre princip, der vælter udgifterne for afmærkning over på havnene. Den blå infrastruktur skal selvfølgelig være sikker og vedligeholdt. Men det er urimeligt, at regningen for en så vigtig del af det samlede danske transportsystem overlades til de havne, der bidrager til en væsentlig aflastning af det danske vejnet.

Danske erhvervshavne har skønsmæssigt i 2014 udgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt til afmærkning på vandvejene. Danske Havne har opfordret Søfartsstyrelsen til i første omgang at vise, hvordan omkostningerne til den samlede danske farvandsafmærkning fordeler sig.

Søfartsstyrelsen afholder omkostninger ved farvandsafmærkning i hoved- og gennemsejlingsfarvande samt til sikker ankerplads i danske farvande. Derfra skal havnene så tage over. Men det er Søfartsstyrelsen, der bestemmer, hvor grænsen går, hvilken afmærkning der er behov for, og hvordan den skal vedligeholdes. Regningen sendes til havnen. Er der noget at klage over, sker det også til Søfartsstyrelsen. Så derfor – lad staten overtage opgaven og regningen, så der kommer samme forhold til lands og til søs.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

webboeje[1].jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen