Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ny miljørapport viser konsekvenser for havne og søfart ved klimaændringer

Tænketanken BSR har i samarbejde med Cambridge University udarbejdet en analyse om klimaforandringers betydning for transport. Danske Havne uddrager analysens konklusioner for havne og søfart.

Hyppigere tørkeperioder og oversvømmelser kan tvinge virksomhederne til at anvende mindre fartøjer til indlandsskibsfart, for eksempel langs Rhinen i Tyskland eller på tværs af de store søer i Nordamerika, som vil øge forsendelsesomkostninger. Nogle indre vandveje forventes at være anvendelige færre dage hvert år på grund af mere uroligt vand.

På havet forventes flere storme, hvilket vil øge transportomkostningerne, da skibe tvinges til at tage længere ruter med mindre storm. Stormskader vil øge vedligeholdelse af skibe og havne.

Der vil også være hyppige forsinkelser og aflysninger af færger.

Til gengæld forventes det Arktiske Ocean at blive gradvist mere tilgængelig for skibsfarten om sommeren med et næsten isfrit hav sandsynligvis i midten af ​​århundredet. Det åbner for rutinemæssig brug af Nordvestpassagen, den nordlige sørute og andre søveje, og øge maritim adgang til kysterne i det nordlige Canada, Alaska (USA), Rusland og Grønland. Men stigningen i skibsfart gennem disse følsomme økosystemer kan føre til en øget påvirkning af det lokale miljø og forstærke virkningerne af klimaændringerne.

Læs rapporten her

http://www.bsr.org/reports/BSR-Cambridge-Climate-Change-Implications-for-Transport.pdf

Klima rapport - University of Cambridge Aug 2014.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen