Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Mette Schmidt, teknisk chef, Aalborg Havn A/S, præsenterer Ugens Havn

SONY DSC
Billedet viser teknisk chef Mette Schmidt, civ.ing. M.Sc,
Aalborg Havn – aalborghavn.dk

 • Hvad laver du på Aalborg Havn A/S – hvad er dit ansvarsområde?

Jeg er teknisk chef på Aalborg Havn A/S. Det indebærer, at jeg har ansvaret for 4,2 mio. kvadratmeter areal på havnen. Alt det vi her kalder for infrastruktur, men også alt på miljøsiden.  Det betyder, at jeg arbejder for, at vi har en sikker drift på havnen både til lands og til vands – vi har jo også ansvaret for Limfjorden.

En del af det ansvar betyder også, at jeg arbejder på at sikre, at Aalborg Havn A/S kan blive en CO2 neutral havn. Vi har etableret solceller på vores lagerbygninger, ombygget en ældre bygning efter passivhusstandarden og indført en lang række energitiltag.

Så bruger jeg også en del tid på ErhvervsNetværk 9220. Jeg har stiftet netværket, fordi vi gerne vil samle alle virksomheder i lokalområdet. På fire år har vi fået 106 medlemmer, hvoraf nogle af vores store naboer som Aalborg Portland er med. I netværket arbejder vi alle sammen om at skabe de bedste rammer for udvikling og vækst. I en analyse, vi har lavet, forudser vores område en vækst på 80 % over 5 år på omsætning, beskæftigelse og ordrer.

 • Hvad var den sidste succes I havde på havnen?

Hvis jeg skal sige det første, der falder mig ind, så er det nok, at vi lige har lavet et mega godt årsresultat. Det er super, at vi har haft styr på vores omkostninger, og vi i min afdeling har kunnet tilbyde nogle kerneydelser, som nogle – mange – har syntes, de har kunnet bruge til noget.

 • Hvad gør dit job allerbedst?

Det, som gør mit job allerfedest er to ting. Jeg kan godt lide tanken om, at jeg er med til at sikre, at Aalborg Havn er et trafikalt hub – et knudepunkt, som binder transport og erhverv sammen. At vi som havn lægger os i selen for at sikre, at kunderne har de optimale forhold at drive forretning på.

Og samtidig er der det med, at vi på en måde får skabt en to+to giver fem situation. At jeg er med til at skabe en situation, hvor der sker et frugtbart samarbejde på tværs af virksomheder og havn. At vi skaber nogle rammer, der betyder noget godt for vores kunder i forhold til at få deres forretning til at gro. At jeg har nogle medarbejdere, der er gode til at køre sikker drift, men altså også er gode til det ekstra. At mit arbejde ikke bare går ud på at gøre en forskel i dag, men at vi bidrager til i morgen. Det er fedt.

 • Hvor bidrager du til at udvikle havnen?

Havnen udvikles også i kraft af vores kunder. Så du kan sige, når vores kunder vækster, så vækster vi også. Jeg bidrager derfor til at hjælpe vores kunder til at se muligheder, som de måske ikke ellers nødvendigvis ville have set.

 • Hvad er dine forventninger til 2015 i forhold til Aalborg Havn A/S?

Jeg arbejder jo i driften, så det kan måske lyde lidt kedeligt, men i virkeligheden har jeg det sådan, at kan jeg forvente og arbejde på, at vores kunder er glade og tilfredse, og de har rum til at udvikle sig, så er mine forventninger opfyldt. Og som stifter af Erhvervsnetværk 9220 vil jeg selvfølgelig også meget gerne se, at netværket vækster og bliver større. Vi har fx søgt om at få 1 mio. kvadratmeter til udvikling af erhvervsområdet. Og faktisk er det allerede blevet sådan, at der ikke længere i forvaltningen tales om, hvis vi skal have det areal, men efterhånden taler de om ’hvornår’. Det er vildt, at vi kan komme videre der. Selv forvaltningen er begyndt at se væksten og de gode muligheder i vores område og dermed i vores netværk.

 • Hvornår skete der sidst noget virkelig uventet?

Vi har fået modeller på havnen!

Min kollega Jørgen møder vores direktør, og han spørger ”Venter du på mig?”. Jørgen svarer. ”Nej, jeg venter på nogle modeller”. Han kigger op og ser overraskelsen i ansigtet på vores direktør, hvorefter Jørgen siger ”bygningsmodeller – over vores nyeste tiltag Habourhouse” – ”den intelligente havnebygning”.

model Habourhouse
Model “Harbour House”

Fakta om Aalborg Havn A/S

 • Areal: 4,2 mio. m2 heraf 125.000 m2 under tag
 • Omsætning i 2013: 141 mio.kr.
 • Godsomsætning i 2014: i Aalborg Havn 2.557.351 tons
 • I hele havnesystemet i 2014: 5.571.808 tons
 • Vigtigste erhverv: offshore vindmøllebranchen
 • Antal virksomheder på havnen: 63 virksomheder
 • Havnens betydning for arbejdspladser:
 • 2014: = 3499, 2008 = 1894

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen