Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Middelfart-Trafikhavn_pressebillede-400x400

Middelfart Byråd har på byrådsmødet den 2. september 2019 godkendt at købe Middelfart Trafikhavn af ADP A/S, og kommunen overtager dermed havnens arealer og faciliteter. Overtagelse af Middelfart Trafikhavn sker officielt d. 10. oktober 2019.

Middelfart Trafikhavn har siden 2002 været en del af det kommunalt ejede havneselskab ADP A/S, som udover havnen i Middelfart også ejer og driver erhvervshavnene i Nyborg og Fredericia. Men pr. 10. oktober 2019 overtager Middelfart Kommune havnen, som omfatter 53.721 kvadratmeter kajnære arealer og 11.600 kvadratmeter oplagringsfaciliteter.

Købet af havnen er godkendt af et enigt byråd på byrådsmødet d. 2. september, mens ADPs bestyrelse godkendte et salg på et bestyrelsesmøde d. 20. august.

”Det her er en stor handel for Middelfart Kommune. Havnen er et strategisk vigtigt område, der ligger i hjertet af Middelfart midtby. Ejerskabet er både vigtigt og afgørende i forhold til vores fremtidige muligheder for at udvikle byen – for at sikre en god sammenhængskraft mellem vores havnefront med den flotte, nyrenoverede plads foran KulturØen, marinaen, de kommende nye boliger på nabogrunden og det kommunale havneområde. Investeringen er stor – og derfor er timingen vigtig. Lige nu har vi mulighed for at sikre en historisk lav renteudgift på det lån, vi optager til købet. Så muligheden for at købe havnen er kommet på det helt rette tidspunkt, hvor renteudgifterne i praksis ikke kommer til at påvirke vores drift,” forklarer Johannes Lundsfryd Jensen

Købet betyder, at kommunen nu indtræder i de bestående lejekontrakter og viderefører havneaktiviteterne – og der bliver lavet en driftsaftale med ADP.

”At vi viderefører havneaktiviteterne er en forudsætning for, at kommunen har mulighed for at opnå lån til investeringen. Vi har lejekontrakter, der løber frem til udgangen af 2023. Det vil sige, at Middelfart Kommune kommer til at drive kommunal havn i en årrække. Når vi kigger længere ud i fremtiden, kan vi arbejde med, at formålet med havnen ændres, så dele af området gradvist kan komme til at indgå i vores byudviklingsplaner,” fortæller Johannes Lundsfryd Jensen.

En ændret ejerstruktur er til alles fordel
Aktiviteterne på havnearealerne i Middelfart har været koncentreret om oplagring af bulkvarer og stykgods i havnens lagerhaller og pakhuse. Middelfart Kommunes driftsaftale med ADP kommer blandt andet til at indeholde håndteringen af skibsanløb. Derfor bevares de lokale arbejdspladser, og virksomhederne fra Fredericia Havn, der har aktiviteter i Middelfart, kan bruge havnen, som de har gjort hidtil.

I processen med at ændre ejerstrategien for Middelfart Trafikhavn har ADPs ledelse og bestyrelse analyseret på den fremtidige forretningsplan og strategi for drift og udvikling af aktiviteterne på havnen i Middelfart.

”Når vi kigger ind i fremtidens marked, så ser vi, at vanddybde og adgang til en effektiv infrastruktur betyder mere og mere for vores kunder. Vi vil nu koncentrere os om at videreudvikle havnene i Nyborg og Fredericia” siger Rune D. Rasmussen, CEO for ADP A/S.

Bestyrelsesformand i ADP A/S, Erik Østergaard, siger om salget:

”Stiftelsen af ADP A/S og fusionen af de tre kommunale havne til et kommercielt selskab i år 2000 og 2002 var et meget visionært projekt. De tre havne har været meget forskellige i både størrelse og aktivitetsniveau, og ADPs ledelse og bestyrelse har gennem alle årene balanceret udviklingen af de tre havne i tæt samarbejde med ejerkommunerne. Netop af det hensyn er det en enig bestyrelse, der har godkendt salget af havnen”.

ADP har gennem de senere år sat markante aftryk i den danske havnesektor – senest med udviklingen af Fredericia Havn og Taulov Dry Port som et førende logistikcentrum.

”Havnene i Fredericia og Nyborg har fortsat stor kommerciel betydning og skaber både vækst og arbejdspladser i de to kommuner. Med virksomhedens fastlagte strategi vil ADP i årene fremover fortsætte sin udvikling i et tæt samarbejde mellem byerne og havnene”, slutter Erik Østergaard.

Yderligere information

Johannes Lundsfryd Jensen
Borgmester i Middelfart
Mobil: 2528 4142
E-mail: johannes.lundsfrydjesen@middelfart.dk

Thorbjørn Sørensen
Konstitueret kommunaldirektør i Middelfart
Mobil: 2120 4801
E-mail: Thorbjorn.sorensen@middelfart.dk

Erik Østergaard
Bestyrelsesformand i ADP A/S
Mobil: 4015 1225
E-mail: eoe@dtl.eu

Rune D. Rasmussen
CEO i ADP A/S
Mobil: 2969 2011
E-mail: rdr@adp-as.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen