Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Port of Aalborg_gods

Danske Havne bringer her en pressemeddelelse fra Port of Aalborg

Port of Aalborg har gjort status på første halvdel af 2020 og kan notere sig en mindre negativ afgivelse i den samlede godsomsætning. Men der er også lyspunkter med positiv
udvikling på jernbane- og byggefronten.

Corona-situationen har påvirket store dele af erhvervslivet både nationalt og internationalt, og Port of Aalborgs opgørelse over den samlede godsmængde i første halvår af 2020 viser et mindre fald på 5,9 % med 1.457.166 tons gods i 2020 imod 1.582.247 tons i samme periode i 2019.


Samme mønster tegner sig i forhold til de budgetterede godsmængder i 2020 med en negativ
afvigelse i de realiserede godsmængder på 6,7 %. Det skyldes især et markant fald i kul på
omkring 50 %. Flere af de andre grupper overrasker dog positivt – særligt fast bulk, hvor gods-
mængderne i første halvår er mere end 50 % over budget og giver pladsudfordringer på havnen.

-Et samlet fald i godsomsætningen var jo forventeligt set i forhold til den nuværende
verdenssituation, og når vi kigger på påvirkningen i store dele af erhvervslivet, mener vi, at status for første halvår hos Port of Aalborg er tilfredsstillende, siger adm. direktør Claus Holstein.


Mens godsomsætningen kun har været påvirket i mindre grad, har krydstogtbranchen været hårdt ramt i hele verden. Også i Aalborg, hvor årets rekordsæson med 45 planlagte anløb er reduceret til 0. Dog var der lys i mørket, da det lille, eksklusive krydstogtskib, SeaDream ll, i sidste uge meldte sin ankomst og lagde til ved Honnørkajen fredag morgen. Ombord var mere end 100 nordiske gæster, og myndighedernes COVID19-beredskab var til stede med både sundhedspersonel og politi for at sikre, at alle retningslinjer blev overholdt.

Ikke alle forretningsområder har dog været nedadgående.

Jernbanesegmentet fortsætter de senere års positive udvikling med et stadigt stigende antal vogne og anløb igennem krisen. Byggeriet af den nye jernbaneterminal er i fuld gang, og vi ser frem til at tage første etape i brug i uge 34, siger Claus Holstein.


Ligeledes er der også god byggeaktivitet i Østhavnen, hvor blandt andet opførelsen af 6.000 m2
lagerhaller og en udvidelse af Multiterminalen er i gang, ligesom en ny fabrik til Aalborg
Chokoladen og flere andre projekter kommer til i løbet af året.

Den fortsatte udvikling på både jernbanen og byggefronten er rigtig positiv, og vi forventer, at det fortsætter igennem resten af året, fortæller Claus Holstein og fortsætter:

Hvis vi skal kunne indhente den negative afvigelse i anden halvdel af året, vil det være netop her, men jeg tør ikke sige noget om konsekvenserne for årets samlede resultat endnu, da vi lige nu ligger på vippen med øget smittespredning mange steder i verden. Det eneste, jeg er sikker på, er, at udfordringerne ikke er ovre, og vi vil mærke efterdønningerne i lang tid. Spørgsmålet er, hvordan vi hos Port of Aalborg er i stand til at løse dem.


For yderligere oplysninger kontakt venligst:
• Claus Holstein, adm. direktør, Port of Aalborg A/S,
tlf. 99 30 15 00 og ch@@portofaalborg.com
• Presseservice: Maja Thordahl Schou, Chef for Branding & PR, Port of Aalborg A/S,
tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen