Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske havne har store anlægsinvesteringer undervejs og i støbeskeen. Benyt muligheden for at deltage i Danske Havnes minikonference om, hvordan havnens ledelse kan planlægge, træffe, begrunde og udføre beslutning om de rigtige anlægsinvesteringer. Danske Havne holder sammen med EY et medlemsarrangement hos Danske Havne mandag den 25. august kl. 9.30 til 13.00

Havnene udvider og anlægger som aldrig før. Beslutningerne træffes på baggrund af vurderinger af markedet og det fremtidige behov. Der er mange sten, der skal vendes både i forhold til forretningsmuligheder og lovgivning.

Danske Havne sætter i samarbejde med EY fokus på bestyrelsens og direktionen rolle i forbindelse med vigtige investeringsbeslutninger. Det er vigtigt som beslutningstager at få skabt det rigtige billede af den strategiske og kommercielle virkelighed. Hvad er omkostningen – både den direkte og den afledte? Hvad er den relevante lovgivning – og hvad skal havnen være særlig opmærksom på? På minikonferencen dækkes en række potentielle risici og eksempler på, hvordan de kan imødegås.

Målgruppen er direktion og bestyrelsesmedlemmer i havne. Sæt kryds i kalenderen – programmet er på vej.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Havneudvidelse Frederikshavn.jpg
Kilde: Frederikshavn Havn A/S

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen