Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Minikonference om god ledelsespraksis i anlægsinvesteringer

Danske Havne tilbyder i samarbejde med EY havneledelser og bestyrelsesmedlemmer en overordnet introduktion til ledelsens rolle ved investeringsbeslutninger.

Formål: Målet er at styrke beslutningsprocessen ved anlægsinvesteringer. Hvordan tilrettelægges det og hvordan underbygger havnenes ledelse beslutningerne. Med afsæt i konkrete erfaringer og projekter vil vi inspirere til, hvordan bestyrelse og direktion kan bidrage til at udvælge og tilrettelægge de anlægsprojekter der skaber mest værdi.

Minikonferencen holdes

mandag den 25. august 2014 kl. 9.30 til 13.00 hos Danske Havne, Weidekampsgade 10, 2300 København

Målgruppe: Danske Havne opfordrer til, at såvel havneadministrationen som bestyrelsesmedlemmer deltager.

Program
Kl. 09.30-09.45 Velkomst ved Danske Havne
Kl. 09.45-10.20 Strategiske investeringsbeslutninger v/nn
Kl. 10.20-11.00 Anlægsinvesteringer i et finansielt perspektiv v/Klaus Ahm, Partner, EY
Kl. 11.00-11.40 Udbuds- og konkurrenceretlige overvejelser i.f.m. store anlægsinvesteringer
v/Jesper Fabricius, Partner, Accura
Kl. 11.40-12.00 Opsamling og diskussion
Kl. 12.00-13.00 Frokost

Programmet opdateres her på siden.

Om oplægsholderne
Klaus Ahm har omfattende erfaring med alle faser af implementeringen af store infrastrukturprojekter og har i de seneste år rådgivet offentlige og private aktører i forbindelse med store anlægsinvesteringer og OPP/OPS-projekter.

Jesper Fabricius har rådgivet både offentlige ordregivere og private entreprenørvirksomheder i udbud af større offentlige infrastrukturprojekter.

Pris, tilmelding og deltagerantal
Pris inkl. forplejning er 300,- kr. ex. moms pr. person.

Danske Havne opfodrer havnens administration til at informere jeres bestyrelsesmedlemmer om programmet.

Tilmelding bedes foretaget snarest muligt til Birthe Iwasiow via mail til bgi@danskehavne.dk og meget gerne senest den 15. august 2014.

Vi har plads til 35 personer, så det er ”først til mølle”.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen