Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Christian

Min praktikperiode i Danske Havne er kommet godt fra land. Jeg har nu været her i tre uger, men jeg føler allerede, at jeg lært en masse om Danske Havne – både som organisation og som arbejdsplads. Mine arbejdsuger har hidtil været meget varieret. Kombinationen af hasteopgaver, planlagte møder og opgaver har medvirket til, at min opstart har været spændende og lærerig. Mine kollegaer i sekretariatet har været gode til at tage imod mig, svare på mine spørgsmål og fortælle mig om deres egne opgaver i Danske Havne.

Jeg læser på mit tredje semester på kandidaten i Dansk på Københavns Universitet. På min kandidat har jeg beskæftiget mig med medier og kommunikation. Danske Havne er derfor en unik mulighed for at prøve nogle af teorierne af i virkeligheden. Herudover har jeg altid haft en personlig interesse for havne og skibe. Min fascination stammer helt tilbage til da jeg var barn, hvor jeg fandt den lokale færgehavn særdeles spændende. Denne interesse for havne og skibsfart har jeg stadig den dag i dag, og derfor var en praktikplads hos Danske Havne en god mulighed for at kombinere en personlig interesse med min uddannelse.

Indtil videre har jeg haft mange forskellige arbejdsopgaver, bl.a. har jeg skrevet flere artikler. Artiklerne har beskrevet Danske Havne som organisation og fokuseret på de mange opgaver, som Danske Havne løser dagligt. Derudover har jeg skrevet flere artikler om krydstogtskibe og de finansielle gevinster, som anløbshavnene og oplandet får, når de mange hundrede tusinde turister årligt besøger Danmark med et krydstogtskib.

I mine første uger har jeg også brugt tid på at opdatere de presselister, som vi i Danske Havne benytter os af, når vi vil i forbindelse med journalister. I det daglige er der i det hele taget meget fokus på medierne, idet kontakten med pressen og vores medlemshavne er ekstrem vigtig for vores arbejde. Derfor har jeg også været i kontakt med forskellige mediehuse i forbindelse med debatindlæg.

Jeg har også arbejdet med Twitter-opdateringer, der fortæller om Danske Havnes og medlemshavnes arbejde.

Inden jeg startede i Danske Havne, kendte jeg godt nok til organisationen og dens vigtige rolle i at bistå medlemshavnenes interesser og udvikling, men alligevel var jeg ikke klar over den store opgave og det store ansvar, Danske Havne påtager sig. Jeg glæder mig meget til de kommende fire måneder, hvor jeg blandt andet skal hjælpe til med planlægningen og afholdelsen af havnekonferencen den 18.-20. april 2016 i København og Folkemødet i juni på Bornholm, hvor Danske Havne også vil være til stede. Det bliver i sandhed et travlt, men spændende forår – for Danske Havne, såvel som for mig.

For mere information. Kontakt Christian Dunthorne-Bille, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Christian
Billedet viser Christian Dunthorne-Bille, praktikant
i Danske Havne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen