Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Naturstyrelsen

Den 1. juli 2016 er Naturstyrelsen delt i to nye styrelser:

  1. Naturstyrelsen
  2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemfører naturprojekter.

Naturforvaltning varetages af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der er statslig myndighed på vand- og naturområder. Det er fx stadig her, havnene skal søge om klaptilladelser, ligesom styrelsen varetager planlægningen på vand (den såkaldte maritime havstrategi), vandplaner samt kyst- og beskyttelseslinjer.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har hovedkontor på Østerbro i København, men har derudover 8 enheder i Nordjylland, Østjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Storstrøm og Sjælland samt Laboratoriet i Odense.

Læs mere om de nye styrelsers hovedopgaver

Læs mere om bygge- og anlægsprojekter i havne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen