Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

nordiske flag 2

De nordiske havneorganisationer intensiverer nu det nordiske samarbejde, således at vi kan øge samarbejdet mellem havnene og opnå en bedre koordinering af de nordiske synspunkter i ESPO. Det har fået fornyet aktualitet efter SECA-reglerne og snart NECA-reglernes indførsel i Baltikum, der har betydning for områdets konkurrenceevne ift. fx Middelhavsområdet, som er underlagt væsentligt lempeligere udledningskrav. CMP fra dansk/svensk side har bl.a. været fortaler for at for få sat de nordiske havneorganisationer til at både tale med én stemme og fungere som egentlig lobbyorganisation for de nordiske havne dels i EU på både støtte- og reguleringsområdet, men også på områder, hvor der er særlig regional regulering.

Samarbejdet er i første omgang etableret og formaliseret mellem havneorganisationerne i Sverige, Norge, Finland og Danmark, og planen er at involvere de enkelte havne direkte.

For mere information. Kontakt Bjørn B. Christiansen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

nordiske flag 2

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen