Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aarhus Havn
Aarhus Havn
På luftfotoet ses det tydeligt, at byen rykker meget tæt på Aarhus Havn. Havnen må udvide i retningen mod Aarhus Fjord.

Det er blevet populært at byudvikle og bygge boliger i nærheden af de danske havne. Det oplever havnene i Kolding, Vejle, Aabenraa og senest i Aarhus. Aarhus Kommune har længe haft gang i byggeri af højhuse nær havnen, bl.a. med Dokk1. Nu er turen kommet til Aarhus Ø, hvor kommunen har forventninger om en millionindtjening ved salg af byggegrunde til højhuse.

Aarhus Kommune har lagt en klar plan for byens udvikling. Planen indebærer ikke nødvendigvis virksomheder på havnen. Således har hhv. teknik- og miljørådmand og byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Kristian Würtz og Marc Christensen, sagt, at hvis der ikke kan findes en fælles løsning, vil det blive enten-eller og kommunen vil presse på for at fjerne virksomheder, der blokerer for kommunens ønskede byudvikling.

Regler skal overholdes

Beskyttelsen af havnen og virksomheder på havnen er et af formålene med den nye planlov. I foråret afgav Danske Havne høringssvar og fik foretræde for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg i forbindelse med vedtagelsen af den nye planlov. Formålet var netop at gøre udvalget opmærksom på de store udfordringer, som havnevirksomheder står over for, hvis byudviklingen rykker for tæt på, siger miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum.

De danske havne og havnevirksomheder skal selvfølgelig fortsat overholde reglerne for støj og lugt i nærheden af eksisterende boligområder. Men hvis nye boligområder kommer for tæt på havnen, vil det have en stor indvirkning på havnevirksomhedernes drift og udvikling.

Den nye planlov har til formål at sikre borgernes sundhed i boligplanlægningen, så de ikke udsættes for støv, støj og lugt fra industrien, ud over de fastsatte grænser. De regler skal selvfølgelig overholdes. Men den har også til formål at sikre drift og udvikling for havnene og deres virksomheder samt forebygge miljøkonflikter.

På den måde er planloven vigtig for de danske havne. Den sikrer både borgernes sundhed og havnens udvikling, siger Kasper Ullum.

Den ønskede udvikling

Kristian Würtz og Marc Christensen udtaler, at virksomheder på havnen ikke nødvendigvis er en del af kommunens ønskede udvikling for ”Smilets By”.

Men havnen og virksomhederne på havnen er vigtige for byen. I den seneste oplandsanalyse foretaget af Syddansk Universitet for Danske Havne, danner Aarhus Havn grundlag for over 8.000 arbejdspladser i Aarhus Kommune. Derudover har havnen stor regional og national betydning og bidrager med et væsentligt skatteprovenue.

Vi mener ikke, der skal tænkes i enten-eller løsninger, men at man skal samarbejde om at finde gode og attraktive løsninger til gavn for borgere, virksomheder og kommunen. Havnen kan både danne ramme om boliger og arbejdspladser, afslutter Kasper Ullum.

For mere information, kontakt miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum på 2939 3706 eller på ku@danskehavne.dk

Se flere nyheder på Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen