Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (11)

Hvis der ikke investeres yderligere i den danske infrastruktur, vil trængslen på vejene i Danmark stige med 78 procent frem mod 2035. Det vil dels gøre det sværere at skaffe arbejdskraft i flere dele af landet, og det vil derudover sætte de allerede pressede trafikknudepunkter yderligere under pres. Det er konklusionen i en ny analyse, som Moe Tetraplan har lavet for brancheorganisationen Dansk Infrastruktur, og som Dagbladet Børsen kunne berette om mandag.

Den stigende trængsel på vejene understreger ifølge brancheorganisationen Danske Havne, der repræsenterer landets erhvervshavne, behovet for, at der arbejdes mere målrettet mod at få flyttet en del af landtransporten ud på vandet:

”Når vi ser ind i fremtiden, bør vi være mange forskellige interessenter – også uden for branchen – der har en naturlig interesse i at få flyttet mere transport fra vej til vand. De danske motorveje bliver mere og mere fyldt op, mens der er rig plads på de blå motorveje, altså søvejen. De blå motorveje er mere miljøvenlige end motorvejene af asfalt, og jo mere vi får flyttet fra vej til sø, desto mere letter vi presset på vejene. Det er bedre for både miljøet og trængslen,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør for Danske Havne.

Antallet af lastbiler stiger
Ifølge den seneste årlige rapport over det danske statsvejnet fra Vejdirektoratet steg antallet af lastbiler, der kører ind i Danmark, fra 2017 til 2018 med 1,7 procent, hvilket er en stor stigning, og i konkrete tal betyder det, at der i gennemsnit kørte godt 6.400 lastbiler i Danmark hver eneste dag det år. Det er et historisk højt tal, og det er en stigning på omkring 40 procent på ti år.

Brancheorganisationen Danske Havne mener, at det stigende antal lastbiler på vejene og den generelle stigning i trængslen, som den nye analyse beskriver, bør få Folketingets partier til i langt højere grad at tænke havnene ind som infrastruktur og arbejde for at gøre skift mellem transportformer nemmere:

”Transport via skib – og det er lige meget, om vi taler om gods eller passagerer – er typisk den mest klimavenlige transportform, vi har. Så hvis man i infrastrukturplanen i større grad havde tilgodeset transport til og fra de danske havne, så havde man på samme tid tilgodeset den grønne omstilling og mindsket trængslen på vejene,” forklarer direktør Tine Kirk Pedersen fra Danske Havne.

Behov for langsigtet strategi
Danske Havne håber derfor, at regeringen snarest muligt vil komme med et udspil om en bæredygtig, national infrastrukturstrategi, der strækker sig mindst ti år frem, og som kan få bred politisk opbakning fra begge sider af folketingssalen:

”Det er svært at ændre vaner. Også når det handler om transport. Både i Danmark og på EU-niveau har man gennem mange år forsøgt at knække kurven og flytte mere gods fra vej til sø og bane. Men jorden brænder under os nu. Vi skal løse klimaudfordringen. Derfor vil vi arbejde for, at klimapartnerskaberne kommer til at indeholde en sammentænkt strategi for, hvordan vi får flyttet gods fra vej til sø og bane. Det er en svær opgave, men hvis alle gode kræfter sættes ind, så må det være muligt at ændre lidt i vores transportvaner. Og hvis vi kommer i mål, vil det være første gang, at vi reelt forholder os til, hvilke transportformer, der er bæredygtige i det lange perspektiv,” afslutter Tine Kirk Pedersen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen