Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (16)

Folketinget har den 26. februar ændret udbudsloven, så der for udbud efter den 1. juli 2019 indføres en pligt til i udbudsmaterialet at beskrive alle dele af den model, som indkomne tilbud vil blive evalueret efter.

Formålet med lovændringen er at styrke gennemsigtigheden af udbuddet og ligebehandlingen af tilbudsgiverne.

Ændringen gælder, uanset om et udbud foregår efter udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Alle dele af evalueringsmodellen skal fremadrettet fastlægges og beskrives i udbudsmaterialet. Hvis specifikke parametre er afhængige af de indkomne tilbud, skal det ligeledes beskrives, hvordan disse parametre fastlægges. Derved sikres det, at ordregiver ikke efter åbning af tilbuddene kan vælge eller vurdere, hvordan evalueringsmodellen skal være og gennemføres.

Havnen bør derfor allerede ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet grundigt gennemtænke, fastlægge og beskrive den optimale evalueringsmodel for lige præcis det konkrete udbud, da der med lovændringen ikke længere er mulighed for at justere herpå efter åbning af tilbuddene.

En forkert valgt eller mangelfuldt beskrevet evalueringsmodel kan få store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for havnen som ordregiver, der risikerer at skulle annullere udbuddet og genudbyde med ny evalueringsmodel eller at skulle betale erstatning for tabt fortjeneste til tilbudsgivere ved afvikling af en ulovligt indgået kontrakt.

For spørgsmål og mere information kontakt

Advokat Litha Skjolden,
lis@kirklarsen.dk // mobil 27 87 30 13
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen