Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Internationale regler om udledning af svovl fra skibe træder i kraft den 1. januar 2015. Miljøminister Kirsten Brosbøl bekræfter, at Danmark ikke skal gå enegang i forhold til kontrol af svovlslyngler.

Danske Havne støtter de nye krav til lavere svovl fra skibes emissioner. Danske Havne udtrykker samtidig bekymring for, at kontrollen på danske havne kommer til at stå alene. Dansk enegang vil ikke nytte det store. Mange skibe sejler jo blot gennem dansk farvand uden at lægge til i dansk havn. Danmarks miljøminister bekræfter, at det er vigtigt med internationalt samarbejde – blandt både miljømyndighederne og rederierne – for at stoppe svovlslynglerne.

Ren luft er højt prioriteret af miljøminister Kirsten Brosbøl, der har kontaktet alle sine kolleger i det såkaldte SECA-område og fremhævet, at det er vigtigt med samarbejde, ensartet implementering og klare sanktioneringsregler, der viser, at overtrædelse af svovlreglerne ikke accepteres. Også Søfartsstyrelsen har stort fokus på, at Danmark ikke skal gå enegang. Det baner vejen for en standardiseret kontrol og dermed for ensartede rammevilkår i SECA-området.

Danmark har en unik mulighed for at se, hvad der kommer ind og ud af Østersøen. Derfor kan Danmark måske bruge sniffere og droner, så det ikke kun er de skibe, der kalder dansk havn, der kontrolleres, men nok så meget de skibe, der sejler i området. Traditionelt har man ikke haft stor tradition for at kontrollere dem, da det normalt er flagstatens ansvar. Men sniffere og droner kan identificere mulige svovlslyngler, der så efterfølgende kan kontrolleres, når de går i havn.

Danske Havne er meget glade for miljøministerens fokus på ensartede rammebetingelser ved kontrol af svovlslyngler.

Om lovgivningen

Den nye EU-lovgivning betyder, at alle skibe på havene skal reducere svovlindholdet i deres brændstof med knap 90 procent. FN’s søfartsorganisation, IMO, besluttede dette regelsæt i 2008, men først med EU’s stempel sikres det, at lovgivningen overholdes til punkt og prikke i EU-landene.

EU går dog endnu længere end IMO ved at sikre, at de globale krav overholdes i 2020, selvom IMO’s regler åbner mulighed for, at skibe på verdenshavene kan få lov til at vente til 2025.

Samtidig skærpes kravene yderligere for skibe, som sejler i særligt sårbare områder som eksempelvis Østersøen, Nordsøen og den Engelske Kanal. Her skal skibene allerede i dag bruge renere brændstof, men i 2015 skal svovlindholdet reduceres yderligere.

Læs debatindlæg ”Vi vil sikre en ren og konkurrencedygtig skibsfart” af miljøministeren i samarbejde med Danmarks Rederiforening her.

Læs mere om lovgivningen hos Kommissionens miljøenhed her.

Den internationale lovgivning under IMO kan læses her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Nye svovlkrav.jpg
Kilde: DSV

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen