Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

esbjerg_havn_projektomraade_fra_landsiden_b

Der er et stort investeringsbehov i havnene. Investeringsbehovet omfatter primært projekter, der er af stor samfundsøkonomisk værdi, men som havnene har svært ved at lave en god business case på, og som havnene ikke modtager noget økonomiske afkast af. Derfor er der et behov for offentlig finansiering fra fx CEF-ordningen, som skal modsvare den samfundsøkonomiske værdi i investeringen.

investeringer
Her ses Esbjerg Havns projekterede udvidelse. Det er investeringer i udvidelser som denne, der i rapporten tillægges en stor samfundsøkonomisk værdi. Foto: Esbjerg Havn.

Den europæiske brancheforening for havne, ESPO, har bestilt et studie, som afdækker investeringsbehovet og de finansielle udfordringer i de europæiske havne. Studiet er udarbejdet af; Peter de Langen, Mateu Turró, Martina Fontanet and Jordi Caballé.

Gennem en årrække er havnene i Europa blevet kommercialiserede, selvfinansierede og selvstyrende. Der er i denne periode også sket mange solide investeringer i havnene, som har givet fremgang i havnene. Nu står havnene overfor at skulle foretage investeringer, som mest af alt gavner samfundsøkonomien og byudviklingen, men som ikke giver et holdbart økonomisk afkast tilbage til havnen.

Der bliver allerede investeret i de europæiske havne, men behovet er for flere investeringer eksisterer stadig. De investeringer som havnene foretager findes inden for basal havneinfrastruktur og havneinfrastruktur, som er rettet mod markeder, hvor der er en forventning om vækst og øget efterspørgsel.

”Det store investeringsbehov som analysen påpeger, afspejler situationen blandt de danske havne.” konstaterer afgående direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, som har været én af drivkræfterne bag at iværksætte analysen, og fortsætter ”frem mod 2020 vil de danske havne investere omkring 5 mia. kroner i havneinfrastruktur.

Selvom havne er kommercialiserede og til selvfinansierede, så er der stadig behov for et mix af forskellige investeringstyper i havnene. Rapportens forfattere påpeger, at et mix af investeringskroner sikrer, at der ikke kun tænkes på havnens bundlinje, men at der også bliver investeret i havneprojekter, som gavner den almindelige infrastruktur, samfundsøkonomien og byudviklingen.

”Studiet viser et investeringsmønster blandt de europæiske havne, som afspejler havnenes forskellige roller i samfundsøkonomien. Vi håber, at vores studie og anbefalinger kan hjælpe EU-Kommissionen med at udvikle et stærkt CEF II, der har fokus på den samfundsøkonomiske værdi, som havneinvesteringer tilfører. Det er derfor vigtigt at anerkende havne som vigtig international infrastruktur.”, siger, generalsekretær i ESPO, Isabelle Ryckbost, og fortsætter, ”Mindre end 10 % af det gods, der håndteres i de europæiske havne er nationalt. Havne er en adgang til tredjelande og skaber værdi der rækker ud over de nationale grænser.”

Konkret så nævner studiet projekter, der skal sænke havnenes miljøpåvirkning, som eksempelvis LNG-anlæg, som er et projekt, der ikke kan måles i havnens indtjening, men som er et projekt med stor samfundsmæssig betydning.

Læs hele rapporten her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen