Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Vælgerne har talt og et massivt ønske til Folketinget er reaktionen: Udvikling i hele Danmark, også i VandkantsDanmark. 68 erhvervshavne kan hjælpe med at opfylde ønsket, hvis der er smidighed og plads til nytænkning.

De danske erhvervshavne er mere end blot kajer, kraner og skibe. Det er også formidling af kontakt mellem de mange virksomheder på havnene. De tager initiativ til dannelse af erhvervsklynger. De opsøger virksomheder med transportbehov for at få mere gods på skib. De samarbejder med fiskere og fiskeindustri og gør dansk fiskeri til Europas mest effektive. De bygger og udlejer siloer, lagerbygninger og oplagsarealer, og de giver lejere og kunder sikre og kendte rammer at arbejde inden for med kontrakter med lang tidshorisont.

Hvordan ville f.eks. Esbjerg, Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Grenaa og Kalundborg have udviklet sig, hvis der ikke var en havn? Det ville være småbyer uden havnens dynamik, job og muligheder.

Havnenes dynamik kan en ny regering bruge til at fremme en mere ligelig udvikling i Danmark. Men desværre gør havneloven det ikke muligt at udnytte alle havnenes muligheder.

Generelt kommer 80% af al Danmarks import og eksport over kaj i de danske havne, primært de store. Moderne transport kræver hele tiden udvikling af logistik, IT-løsninger, bedre veje og baner til havne og gode betingelser for at bistå virksomheder med bygninger, arealer, kraner m.v. Det sidste kræver blandt andet gode, langfristede lånemuligheder, og her må kommunale aktieselskabshavne have mulighed for at låne i KommuneKredit, som det er muligt for andre kommunalt ejede selskaber.

De mindre havne er erhvervscentre, og skal have plads og vilkår at udvikle sig under. Hvis der mangler bugsering, en mægler, brændstofforsyning eller maritim service, bør havnen kunne sikre et fuldt servicetilbud til virksomheder og transportører. Bedst er det, hvis det kan ske i samarbejde med en eller flere lokale virksomheder.

Endelig må kommunegrænser og forældede regler for kommuners virke ikke hindre mere driftssamarbejde mellem havne. Mere samarbejde kan øge effektiviteten og specialiseringen af havnene til gavn for kunder og forbrugere.

Brug vores erhvervshavne, ikke bare til at bevare de nuværende arbejdspladser i de danske kystbyer, men også til at skabe nye job og lokal vækst. Det er et af de mange ønsker fra Danske Havne til den kommende regering.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Udklip fra artikel.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen