Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Godsomsætningen i de større danske havne faldt med næsten 8 procent i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2013. Hvordan harmonerer det med den generelle optimisme i danske havne? Godt, for der er gode forklaringer. Nedgang i kultransporterne og lukning af færgerute forklarer langt det meste. Krisen i Ukraine fik mange til at se udviklingen an og holde på landbrugsprodukterne. Så trods nedgang er der fortsat mange tegn på, at det går fremad

Godsomsætningen i de større danske havne faldt fra 19,5 mio. tons i første kvartal 2013 til 18 mio. tons i første kvartal 2014. Fragtgodset udgør 75 procent af den samlede godsomsætning. Det faldt med 8 procent, mens færgegodset gik 4 procent ned.

For fragtgodset skyldes halvdelen af nedgangen, at transport af kul til de danske kraftværker er kraftigt reduceret og omlagt. Enstedværket alene har fået en mio. tons kul mindre ind i de første 3 måneder af 2014 i forhold til året før.  Råolien var i tilbagegang. De traditionelle kornhavne som Kalundborg og Fredericia mærkede krisen i Ukraine. Priserne og spekulationer fik opkøbere og sælgere til at se tiden an. Markedet lå stort set stille, men er nu oppe igen. Derfor er der formentlig først og fremmest tale om en periodeforskydning på dette felt.

Positivt er det også, at containertrafikken på de større havne er tilbage på sporet efter et skuffende 4. kvartal.

På færgetrafikken slår omlægninger igennem. Det er særligt gået ud over Kalundborg og Aarhus, hvor fragtruten blev nedlagt 1. oktober 2013. For de to havne betød det et dyk på ikke mindre end 468.000 tons. Set under et er færgegodset på større danske havne dykket med 192.000 tons, så generelt er der fremgang at spore.

Blandt de mange lystegn i havnene er også, at de større havne har et højt aktivitetsniveau og sund økonomi. Det samme gælder aktivitetsniveauet hos mange af de virksomheder, der bruger havnene som et vigtigt omdrejningspunkt i deres forrentning.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

Godsomsætning.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen