Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kirklarsen

Den nye persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018 og introducerer administrative bøder på op til € 20 mio. eller 4% af virksomhedens omsætning, hvis det beløb er større.

Maria Helbo Holck, advokat ved Kirk Larsen & Ascanius udtaler ”Der er med den nye persondataforordning lagt op til et væsentligt forøget bødeniveau, men det er dog vigtigt at understrege, at vi først kender det reelle bødeniveau, når der er praksis på området”.

Der er derfor god grund til at gå i gang med at sikre, at havnen overholder persondataforordningen. For at hjælpe havnene til at få et overblik over lovgivningen og ideer til, hvordan man går i gang, har Danske Havne udarbejdet en orientering, der gennemgår de væsentligste punkter.

”Det vigtigste er sådan set, at man går i gang, og som minimum forsøger at overholde forordningen og sørger for at dokumentere det arbejde man gør. Der er et generelt fokus på sikkerhed omkring persondata, og med den nye forordning er man nødt til at have styr på det” udtaler Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor hos Danske Havne.

Hvad er persondata?
Persondata er enhver form for information om en ”identificeret eller identificerbar fysisk person”. For havne vil persondata typisk være personoplysninger, som havnen indsamler, opbevarer eller behandler i forbindelse med personaleadministration, adgangskontrol, videoovervågning.

Nyt persondatanetværk
For at hjælpe havnene med den store opgave der ligger i, både at kortlægge alle de persondata havnen har og identificere hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes, har Danske Havne oprettet et nyt Persondatanetværk, som netop vil tage fat på de emner.

Danske Havne afholder møde i persondatanetværket den 2. november 2017 kl. 10.00-15.00 på Hindsgavl Slot, hvor formålet er at forklare forordningen og give gode råd om hvordan det kan gennemføres i praksis.

Tilmelding til arrangementet og persondatanetværket i øvrigt kan gøres via mail til Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor, via e-mail efn@danskehavne.dk eller på tlf. 61710706.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen