Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Erhvervshavnene i Danmark spiller en nøglerolle for vækst, erhvervsudvikling og grøn omstilling.

Danske Havne søger derfor en erfaren erhvervslobbyist, der kan sikre gode rammevilkår og udfoldelsesmuligheder for de danske erhvervshavne.

Dit nye job

Du skal sikre havnenes erhvervsmæssige interesser inden for de lovgivnings- og reguleringsområder, som påvirker erhvervshavnenes vilkår og udfoldelsesmuligheder. Din spilleplade bliver national regulering, EU-regulering samt øvrige internationale reguleringsfora.

Du skal endvidere rådgive ledelserne i havnene i konkrete regulatoriske spørgsmål.

Endelig skal du fungere som sparingspartner for hhv. formand og bestyrelse.

Dine fokusområder vil være: havnelovgivningen, EU-havneforordningen, EU-statsstøtteregler og anden konkurrencelovgivning, skatte- og afgiftsforhold, samt interessevaretagelse ved særlige markante justeringer af havnenes rammevilkår, så som ændringer i planlovgivningen, Storbritanniens udtræden af Fællesskabet og diverse omlægninger af EU’s bestemmelser og støtteforanstaltninger.

Din baggrund og erfaring

Du har minimum 10 års erfaring som policy-rådgiver (erhvervslobbyist), og du har dokumentation for resultater i Danmark og internationalt som operativ lobbyist.

Du har en metodisk og faglig tilgang til erhvervslobbyisme. Du varetager alle opgaver i gennem hele beslutningsprocessen fra analyse af problemstilling til endelig løsning.

Din uddannelsesmæssige baggrund er underordnet – blot du kan kombinere erhvervsinteresser med politiske løsninger.

Du har en baggrund fra de tunge erhvervsorganisationer, baggrund som rådgiver i konsulentverdenen eller fra en stabsfunktion i større virksomhed.

Dig som person

Du har fokus på sagen og løsningen. Du er selvkørende, men du kan godt lide at være en del af et stærkt fagligt hold, hvor du har mulighed for trække på erfarne policy kollegaer.

Du er leverancesikker og håndterer dialog med kollegaer strengt fagligt og professionelt.

Om os

Danske Havne er en selvstændig erhvervsorganisation med et snævert branchefokus. Vi er syv ansatte på kontoret i Bredgade i København. Alle er fagligt dedikerede til løsningen af den opgave, vi er sat til at løse: at sikre gode rammer for udvikling af erhvervshavnene.

Ansøgningen

Kjerulf & Partnere A/S varetager ansættelsesprocessen. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos chefkonsulent Bjørn Meier på tlf. 28 88 25 06.

Ansøgning inkl. CV og eksamenspapirer sendes til chefkonsulent Bjørn Meier via e-mail på bjm@kpas.dk senestmandag den 25. september kl. 12.00. Der afholdes samtaler primo oktober og stillingen forventes besat til den 1. december 2017.

Find desuden opslaget på Jobindex

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen