Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Er du Danske Havnes nye praktikant?

Vil du som Danske Havnes nye praktikant være med til at varetage erhvervshavnenes interesser gennem medlemsservice og saglige analyser til brug i den politiske interessevaretagelse?

Danske Havne er brancheforening for de danske erhvervshavne. Danske Havne har 68 medlemshavne fordelt over hele landet og af meget forskellig størrelse.

Som praktikant på fuld tid vil du blive en del af Danske Havnes sekretariat på seks personer. Vores arbejdsopgaver er mangeartede, men alle tager udgangspunkt i:

 • Fokus på forretningsudvikling og markedsmuligheder
 • Tæt kontakt med det politiske system
 • Medlemsservice

Dine arbejdsopgaver vil primært være rettet mod de opgaver, der understøtter Danske Havnes medlemmer i deres forretningsudvikling, markedsmuligheder og konkurrenceevne. Opgaverne er en væsentlig del af Danske Havnes strategiske grundlag for interessevaretagelse og vil tage udgangspunkt i:

 • Research og dataindsamling
 • Udarbejdelse af spørgeskemaer samt bearbejde og analysere resultaterne Lettere sagsbehandling i forbindelse med dokumentations- og analyseopgaver
 • Bidrag til kommunikation samt deltagelse i møder og kontorets løbende drift mv.

Som praktikant forventer vi, at du er interesseret i:

 • hvordan virksomheder, organisationer, medier og/eller myndigheder fungerer
 • infrastruktur og kommercielle, offentligt ejede virksomheder

Samtidig ønsker vi, at du:

 • er analytisk stærk og har en god talforståelse
 • er pligtopfyldende, grundig og har gode samarbejdsevner
 • kan skrive og kommunikere klart og præcist på skrift
 • er aktiv studerende på 3. eller 4. år af din videregående uddannelse

Danske Havne er en brancheforening i udvikling, og 2015 forventes blandt andet et øget internationalt fokus for at sikre ensartede rammevilkår mellem de europæiske havne samt en systematiseret tilgang til kommunikation og public affairs. Opgaverne forbundet med praktikantstillingen og Danske Havnes generelle udvikling kan have indflydelse på oprettelsen af en studentermedhjælperstilling til foråret 2016.

Danske Havne lægger vægt på, at praktikantforløbet kan meritoverføres, idet praktikantstillingen er ulønnet. Stillingen løber fra 10. august 2015 til udgangen af december 2015 med en arbejdstid på 37 timer ugentligt.

Er praktikantstillingen noget for dig, så send ansøgning, CV, karakterudskrift og anbefaling(er) tildanskehavne@danskehavne.dk og mærk e-mailen: Praktikantansøgning.

Ansøgningsfristen er fredag den 10. april 2015. Vi forventer at holde samtaler i uge 16.

Se mere om Danske Havne på www.danskehavne.dk.

Hvis du har spørgsmål til praktikantstillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Sofie Gravers Jacobsen på tlf. 60 68 09 82 eller mail sgj@danskehavne.dk.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen