Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Pressemeddelelse – Danske Havnes ønske om en ny havnelov

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg

Kilde: Folketinget

Danske Havne mener, at den kommende regering bør sikre, at danske erhvervshavne fortsat kan skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

Hvis den kommende regering vil have flere job i vandkanten, skal de kigge på loven, der regulerer de danske erhvervshavne. Rigtig mange job i vandkanten skabes af havnene. Det bør tænkes ind i det kommende regeringsgrundlag. Den nuværende havnelov regulerer meget detaljeret de enkelte typer af havne. Det bør ændres.

Formålet med havneloven bør være at fremme erhvervshavnenes funktion som en central del af Danmarks transportkæder og som transportcentre, der understøtter oplandets erhvervsliv. Havneloven skal derfor være en rammelov. Havnes muligheder for at understøtte og sikre logistikkæden skal forbedres, så Danmark kan forstærke sin internationale konkurrenceevne. Muligheder for konsolidering og specialisering bør forbedres, og der skal gives ensartede rammevilkår at drive havn under, uanset organisations- og ejerform.

Dette er det enkle ønske til den kommende regering.

For yderligere oplysninger: kontakt direktør Gitte Lillelund Bech,  Danske Havne, på mobil 20 42 30 61.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen