Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Godsomsætningen i danske havne kan vise tegn på flere julegaver. 3. kvartalstal for større havne er netop offentliggjort fra Danmarks Statistik.

He’s making a list, Checking it twice,
Gonna find out who’s naughty or nice.
Santa Claus is coming to town!

Får danskerne mange eller få julegaver afhænger af, om vi har været uartige eller artige. Godsomsætningen på større danske havne udgjorde i årets 3. kvartal 19 mio. ton gods. Det kan tyde på, at danskerne har været lidt mere artige i 2014. Trods et fald på 2 procent i den samlede godsomsætning mellem 2. og 3. kvartal 2014 er godset i containere i samme periode steget med 7,7 procent. Fra 2013 til 2014 er gods i containere steget hele 9 procent. Julegaver er typisk containergods, så stigningen kan være et godt tegn i disse dage.

“Det er ikke usædvanligt, at godsomsætningen falder en smule mellem 2. og 3. kvartal. I de sidste 10 år er godsomsætningen kun steget svagt i samme periode én gang tilbage i 2010. Vi må dog konstatere, at der har været en generelt faldende tendens i godsomsætningen siden 2009. Fra 2013 til 2014 er der alene set et fald på 8 procent. Det skyldes til dels et fald i det indenrigs færgegods på 54 procent, hvilket bl.a. skal ses i lyset af lukningen af Kalundborg-Aarhus færgeruten i oktober 2013” udtaler direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

Fra 2. til 3. kvartal 2014 steg gods i containere med 7,7 procent. Højdespringeren er dog de mineralske olieprodukter, der steg med 28 procent fra 2. til 3. kvartal. Når den samlede godsomsætning falder, skyldes det et fald i de traditionelle varegrupper kul, sten, sand og grus samt jern og stålprodukter.

”Ser vi på den samlede godsmængde i de sidste 5 år, kan vi, trods en generelt faldende tendens, spore en vis udjævning i 2014. Danske Havne afventer derfor tal for hele 2014 med håb om en mindre vækst og dermed en stigning i den samlede godsomsætning i havnene. Indtil da kan vi glæde os over, at der i hvert fald er noget, der kunne tyde på, at vi får flere julegaver i år,” afslutter direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne.

2014 godsomsætningstal for alle havne i Danmark vil blive offentliggjort af Danmarks Statistik den 27. maj 2015

For mere information kontakt direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, gitte@danskehavne.dk, telefon 20 42 30 61

Godsomsætning 2 og 3 kvartal 2014.png

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen