Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Green Port.png-2

Copenhagen-Malmö Port (CMP) var i år vært for GreenPort, der er den europæiske miljøkonference for havne. GreenPort er en god ramme for at skabe miljønetværk og samarbejde for at styrke miljøle-delse i havne, terminaler og maritime operationer. Danske Havne hjalp til med programmet, hvor fokus især var operationel best practice.

Godt 250 deltagere mødtes den 6.-9. oktober 2015 til GreenPort konference i DGI-byen med Copenhagen-Malmö Port som vært. Der deltog repræsentanter fra syv danske havne, der fik rigtig meget ud af dels at netværke indbyrdes, men også af en del af debatterne og det internationale netværk.

Havne og havneorganisationer har central rolle

Fra konferencen kan udledes, at havne skal opfordre kunder og samarbejdspartnere til miljøprojekter ved at finde frem til omkostningsbesparelse. Havnen har en central rolle i samarbejdet om at finde fælles ståsted i forhold til interesse, klare mål og dokumentation samt varer på hylden. Hvis havne ikke har ressourcerne in-house, kan den centrale rolle hyres udefra i form af en konsulent til at kickstarte processen.

Organisationers rolle er at synliggøre best practice. Summa summarum: Minimum indsats på lovgivning kombineret med maksimum indsats på praktiske, målbare initiativer giver havne ”license to operate”.

Let at skelne skidt fra kanel

GreenPort konferencen er en god ramme for at vise succeshistorier. De gode historier, der bygger på konkrete, målbare miljøstrategier, afslører til gengæld også historier, der giver et skin af miljø i flotte power point præsentationer, men nok ikke har den store effekt (også kaldet ”green washing”). Det samme kan siges om miljøorganisationer, der har en tendens til at fokusere på laveste fællesnævner og ikke på samarbejde og de gode eksempler.

Det virkede derfor rigtig godt med meget tekniske præsentationer, der netop dokumenterede miljøindsatsens effekt og brug af dokumentation. Best practice eksempler fremmer samarbejde, hvilket var tydeligt i pauserne under konferencen. Her følger et par eksempler:

  • Adm. direktør for CMP Johan Röstin afslørede nyt industri symbiose projekt i Malmø. Meget rammende sagde Röstin, at ”green washing” er nemt, men knyttet med metode og dokumentation af effekt på lang sigt kan havnen skabe afgørende miljømål.
  • Mikkel Niss fra By & Havn fremlagde feasibility study af landstrøm i Københavns Havn ud fra tre scenarier. Konklusionen er, at de samfundsøkonomiske gevinster er langt mindre end de økonomiske investeringer. Da en negativ forretningsmodel giver øgede afgifter og forringer havnens konkurrenceevne, så bliver det en politisk beslutning, og det er altså nej til landstrøm.
  • De radikales Martin Lidegaard holdt en glimrende tale om den voksende globale økonomi som game changer, da kampen om færre ressourcer bør skabe en efterspørgsel efter mere bæredygtige og teknologiske løsninger. Han leverede havnenes motto på et sølvfad: ”It’s good business being efficient.” En grøn omstilling handler om partnerskaber, hvor havne har en nøglerolle i at facilitere samarbejde og effektiv transport og logistik. Lidegaard havde også en pointe i forhold til at skabe EU-uafhængighed af olie, da konflikter i Mellemøsten finansieres af oliehandel.
  • Wei Chen fra Wärtsilä leverede facts om spildevand. IMO-regler skaber udelukkende fokus på opbevaring af sort spildevand. Skræmmende er det, at der genereres ca. 100 m3 sort spildevand pr. dag på et skib med 5.000 passagerer, mens der produceres hele 900 m3 grå spildevand pr. dag. Klart behov for at indgå i IMO-krav.
  • Bogdan Oldakowski fra BPO havde en undersøgelse, som viste, at 60 pct. af skibene i Østersøen ikke bruger havnes modtagefaciliteter. Det stiller spørgsmålet, hvor spildevandet fra skibene så ender?
  • Lamia Kerdjoudj Belkaid fra FEPORT var skarp i sit budskab om, at mere miljø ikke kommer af mere lovgivning, men af deling af best practice.
  • Isabelle Ryckbost fra ESPO havde som primært formål at lange ud efter Juncker-planen, da den tager midler fra TEN-T og dermed også miljøvenlige projekter i havne.

Se CMP’s feasibility study om landstrøm udført i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Green Port.png-2

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen