Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Søfarten står over for udfordringer med emissionskrav fra 2015. Ny rapport fra Miljøstyrelsen giver et overblik over klassificering af skibe efter deres miljø- og klimaegenskaber og mulighed for incitamenter i havnes afgifter. Udfordringen ligger i kontrol

EU ønsker en renere skibsfart. Den danske regering havde også luftforurening fra skibe med i sin Vækstplan for Det Blå Danmark. Søfart er i dag den mest energieffektive transportform. Der er gode argumenter i at gøre søtransport mere miljørigtig med store gevinster for folkesundhed, havnebyer og et nyt markedsområde for dansk erhverv. Søfart vil med andre ord stå stærkere med en grøn omstilling.

Den store udfordring ligger i fælles indsats for kontrol, så den grønne omstilling er dokumenteret og valid uden at skabe konkurrenceforvridning. At reducere havnes afgifter til miljørigtige skibe er ikke den store game changer.

Den største udfordring ligger til søs og ikke i havn
Danmarks Rederiforenings vicedirektør Jan Fritz Hansen forklarer i en pressemeddelelse. “Som udgangspunkt vil vores medlemmer alle efterleve reglerne. Men det koster jo. Og de opererer jo ikke udelukkende inden for dansk jurisdiktion, men derude, hvor kampen om kunderne foregår. Og det er desværre vores klare indtryk, at en del konkurrenter kan forudses at ville prøve at slippe afsted med at omgå ECA (svovl)-reglerne – og dermed spare på udgifterne, som de så kan “udnytte” i forhold til deres fragttilbud.”

Det hører med til historien, at skibe i havn kun giver et meget lille bidrag til de skadelige emissioner. Hovedparten kommer fra skibe i sejlads. Aarhus Universitet har i en analyse vist, at 75 pct. af emissionerne over Danmark kommer fra udlandet, at 25 pct. af de udenlandske emissioner kommer fra skibsfart.

Danske Havnes budskab stemmer overens med Danmarks Rederiforening. Løsningen ligger ikke i, at vi i Danmark opruster med flere havnestatskontroller og strengere straffe, når flertallet af skibe i dansk farvand ikke går i havn i Danmark.

Miljørabat på skibsafgifter i havne
Sverige har gennemført krav om reducerede skibsafgifter i havne. Systemet styres og administreres af de svenske myndigheder, der samler de nødvendige oplysninger om hvert fartøj baseret på oplysninger ud fra standarder for miljøklassificering af skibe. Kontrol på stedet er derfor ikke en del af konceptet.

Et sådant system eksisterer ikke i Danmark. Tillid er en god ting, men for at kvalitetssikre information om skibsanløb, vil det være nødvendigt med kontroller i danske havne. Og så har vi balladen. Kontroller kriminaliserer kunder i danske havne. På de nuværende betingelser kan Danske Havne ikke støtte lovkrav om tvungen miljørabat på skibsafgifter i Danmark. Miljørabat på skibsafgifter er mest af alt symbolpolitik. Rabatten vil udgøre en lille promille af de samlede transportomkostninger ved skibstransport. Det ændrer ikke mæglernes og redernes valg af anløbshavn.

Rapporten fra Miljøstyrelsen er udarbejdet af konsulenthuset Litehauz. Læs den engelske rapport her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Miljørapport - Renere Skibsfart og miljøafgifter.jpg
Kilde: Miljøstyrelsen

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen