Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne har forlænget samarbejdsaftalen med BOARD GOVERNANCE om udvikling af bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer frem til ultimo 2018.

Danske Havne har tidligere samarbejdet med BOARD GOVERNANCE om udvikling af bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer, idet BOARD GOVERNANCE er blandt de markedsledende inden for uddannelse af bestyrelsesmedlemmer samt BESTYRELSESVURDERING® som er med til at sikre dokumentation for bestyrelsernes værdiskabelse.

“I takt med at direktionernes ledelsesopgave bliver mere kompleks stiger forventningerne og kravene til fremtidens bestyrelser. Der bliver i langt højere grad brug for bestyrelsesledere, der kan lede bestyrelsens arbejde og sikre en solid forretningsstrategi sammen med direktionerne. Det kræver personlige ressourcer, kompetencer og ikke mindst indsigt i moderne bestyrelsesarbejde. Indsigt i den humane, ledelsesmæssige side af bestyrelsernes arbejde, herunder indsigt i egen personlighed, arbejdsmetoder og evnen til at skabe resultater sammen med andre mennesker er derfor yderst vigtig” fortæller Randi Ib, adm. direktør i BOARD GOVERNANCE og forfatter til flere bøger om emnet.

Danske Havne har gennem flere år haft ambition om at styrke medlemshavnenes vækst og forretningsudvikling, blandt andet gennem fokus på godt bestyrelsesarbejde, der tager udgangspunkt i værdiskabelse, ledelse og forretningsudvikling. Det betyder, at der er brug for dygtigere bestyrelser med en høj grad af ledelsesevne og evne til at arbejde med forretningsmodeller.

Samarbejdsaftalen med BOARD GOVERNANCE omhandler uddannelse af havnedirektører, bestyrelsesledere samt bestyrelsesmedlemmer på enten 2 forskellige uddannelsesforløb eller et todages kursus.

De næste uddannelsesforløb starter i september måned – og der vil blive fremsendt yderligere informationer om uddannelsesforløbene og kurset direkte til alle havne.

Der har under den tidligere aftale allerede været en række deltagere fra 10 forskellige havne.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Board Governance.png

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen