Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danmarks største fiskerihavne og producenter af fiskemel og -olie samarbejder om en dansk vækststrategi. Haves: vækstpotentiale. Søges: Stabile rammer og fleksibilitet.

Den 9. marts 2015 lød startskuddet for et nyt samarbejde mellem fiskerihavne og producenter af fiskemel og -olie. Formålet er at konkretisere tendenser i sektoren samt adressere udfordringer for den potentielle og aktuelle job- og værdiskabelse.

I forbindelse med arbejdet i VækstTeam Fisk har en enig fiskeribranche anbefalet, at der udvikles en samlet national strategi for industrifiskeriet. Men branchen forventer ikke, at politikerne serverer løsningerne på et sølvfad. Derfor har Danske Havne og Marine Ingredients Denmark taget initiativ til at samle havne og industri for at se nærmere på udfordringerne i værdikæden samt mulighederne for at styrke råvaregrundlag og rammevilkår.

Stabile rammer og forudsigelig planlægning af fiskeriet
Ustabile rammevilkår og uforudsigelig planlægning af fiskeriet er sektorens største udfordring. Et stabilt råvaregrundlag er det primære fokus for produktion af fiskemel og fiskeolie. Derfor er der behov for at se særskilt på kvotefastsættelsen, den biologiske rådgivningsproces og kvoteudnyttelsen for det pelagiske fiskeri efter proteinfisk (også kaldet industrifiskeriet).

Fartøjernes behov til havnes faciliteter, infrastruktur og logistik skal afdækkes for at sikre havnes fokus på full service og tiltrækning af udenlandske fartøjer og dermed bedre råvareforsyning til industrien.

Samarbejdet fortsætter med at konkretisere de primære udfordringer og tiltag, som kan fremme vækst og jobskabelsen i industrifiskeriet. Der er planlagt en temadrøftelse i Folketingets Landstingssal torsdag den 18. juni 2015 i samarbejde med Thomas Danielsen, der er fiskeriordfører for Venstre. Fokus vil være på den gode historie, stabile rammer og vilkår samt hvordan vi udnytter mulighederne gennem politisk vilje til erhvervsfiskeri.

Baggrund
Danmark har 90 pct. af EU’s industrikvoter. Det giver en unik styrkeposition med en årlig eksportværdi af fiskemel og fiskeolie på 3,5 mia. kr., som bør forsvares og styrkes. Globalt er Danmark den 7. største producent af fiskemel og den 4. største producent af fiskeolie. Sektoren er medvirkende til vækst og udvikling i en række kystsamfund og skaber mange arbejdspladser i Danmarks yderområder.

Første møde blev afholdt hos Skagen Havn den 9. marts 2015. I samarbejdet deltager foruden Danske Havne og Marine Ingredients Denmark direktører fra havnene i Skagen, Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande samt direktører fra virksomhederne FF Skagen, Triple Nine og Bioceval.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Industrifiskeri. Logo fra samarbejde.jpg

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen