Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Grænsekontrol

Folketinget har vedtaget lovforslag om transportøransvar ved grænsekontrol. Danske Havne havde håbet på, at der kommer mere fornuft ind i det skævvridende forslag, der ikke er underbygget med en konsekvensanalyse for erhvervet.

Folketinget har den 11. december 2015 vedtaget en ændring af udlændingeloven, der omhandler transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser.

Danske Havne peger på, at en ændring af udlændingeloven i forhold til transportøransvaret kan påvirke erhvervshavnenes kunder negativt.

I relation til lovforslaget har Danske Havne ønsket, at det afklares, om der er tale om en myndighedskompetence/-opgave, som pålægges det maritime erhverv, mens det samme ikke er gældende for statsejede broer og andre grænseovergange.

”Det vil være naturligt, at et potentielt transportøransvar håndhæves ud fra princippet om fair konkurrence”, siger Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne, og fortsætter, ”Lovforslaget vurderer ikke konsekvenserne for erhvervslivet. Det er et skidt signal, når myndigheder og politikere ikke forholder sig til den konkurrencemæssige effekt af lovforslaget.”

Fair konkurrence mellem transportformer har altid været Danske Havnes målsætning. Der bør det være naturligt at forholde sig til konkurrencesituationen mellem eksempelvis broer og færger til Sverige og Tyskland.

Myndighederne bør ikke sende den åbenlyse myndighedsopgave videre til erhvervet, hvor det burde være myndighederne, som håndterede opgaven med grænsekontrol alle steder.

Læs Danske Havnes høringssvar her.

Grænsekontrol

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen