Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Det gode skib Astrid på Skagen Havn. Foto: Skagen Havn.
Det gode skib Astrid på Skagen Havn. Foto: Skagen Havn.

Selv om Skagen Havn allerede er markedsledende i Dansk fiskeri og Danmarks største fiskerihavn, viser statistikken fra Fiskeristyrelsen for første halvdel af 2022, at der vindes yderligere markedsandele.  

Mængderne af landede fisk i Danmark i første halvår 2022 er samlet betragtet faldet signifikant, men Skagen Havn fastholder samme volumen som i 2021.  Statistikken viser altså at mængden af de landede fisk i Skagen i første halvår af 2022, er næsten samme mængde som i 2021, mens værdien heraf er steget med ca. 10 procent. Da den samlede værdi for landinger i Danmark er ens for 2021 og 2022 i første halvår, vokser også markedsandelen på værdien af fiskeri i danske havne.

Direktør for Skagen Havn Willy B. Hansen udtaler; ”Vi kan se, at fiskefartøjerne tilvælger Skagen som landingshavn, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi tror på, at det er den brede palet af fiskeindustrier, services og de faciliteter der tilbydes, som er attraktiv for fiskerne. Naturligvis spiller Skagens geografiske placering samt de priser fiskerne kan få for deres fisk, også en væsentlig rolle.”

Skagen Havn ønsker at give fiskeriet de bedste rammer for vækst og udvikling. I den forbindelse forventer Skagen Havn yderligere udvikling af landstrøms muligheder til pelagiske fiskefartøjer – herunder også tilkobling til landstrøm under losning.

Flere og flere fiskefartøjer vælger at blive koblet på landstrøm efter endt losning, hvor de efterfølgende lægger op i kortere eller længere tid. Når Skagen Havn kan tilbyde opkobling til landstrøm under selve losningen, vil det betyde yderligere CO2 reduktion. Endnu et skridt på vejen mod målet om, at Skagen Havn i 2030 skal være CO2-neutral.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen