Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

På en sejltur til Anholt Vindmøllepark fik deltagerene mulighed for ved selvsyn at se, hvor også havne har en rolle i forhold til at sikre måltætningen om, at en stor del af vores energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi. Fortsætter udviklingen vil vindenergi stige med 15 procent inden for de næste seks år. Det fastholder og genererer job

Skibet var ladet med 100 deltagere, da Anholtfærgen ved middagstid den 1. april satte kursen mod Anholt Vindmøllepark. Siemens og DONG var ombord og fortalte om projektet, da konferencen ”Europas bedste havne” blev skudt gang.

Norddjurs’ borgmester Jan Petersen fremhævede: ”Anholt Vindmøllepark er et enestående eksempel på, hvordan Djurs Wind Power med Grenaa Havn A/S og de omkringliggende virksomheder fik to plus to til at give fem. Med et stærkt samarbejde og lydhørighed over for, hvad der blev efterspurgt af producenten, leverede klyngen et produkt af høj kvalitet. Fremover har vi nu i Grenaa en klynge, der kan levere kvalificeret lokal ekspertise og arbejdskraft inden for en række offshore-relevante områder.”

Danske Havnes havnekonference har som ambitionen, at danske havne skal blive Europas bedste havne. Det indebærer bl.a., at havnene skal være parate til at servicere producenterne til de store vindanlæg, der skal anlægges og drives.
Sekretariatschef for Danske Havne, Tom Elmer Christensen uddyber: ”Der er god musik i vindmølle- og offshore-sektoren for danske havne. Ikke bare på lang sigt, men også på den korte bane er der job og vækst i at sætte målrettet ind fra de danske havnes side i kapløbet om at blive udskibningshavne i Europa. Vi kan blive Europas bedste Men det kræver også meget af havne og de virksomheder, havnene samarbejder med.”

En analyse fra 2013 af BTM Consult for Danmarks Rederiforening viser, at den installerede havvindmøllekapacitet forventes at stige fra 5 GW i 2012 til ca. 80 GW i 2022. Det svarer til en årlig vækst på ca. 15 procent. Godt 60 procent af de globale offshore installationer forventes ifølge rapporten opført i Europa. Hvis de 60 procent skal opføres i Europa, svarer det til ca. 700.000 europæiske job. Det er et marked, som Danmark kan få en væsentlig andel af, hvis der investeres i den rette infrastruktur. Det lover godt for den maritime klynge og de indirekte aktiviteter hos bl.a. elektrikere, smede, malere og lokalsamfundet bredt.

Med sejlturen til Anholt Vindmøllepark sætter Danske Havne fokus på klyngesamarbejder, partnerskaber og forretningsalliancer, for at danske havne kan blive Europas bedste havne. Vind og offshore er et af havnenes fokusområder, og Djurs Wind Power klyngen er en succeshistorie, der fortsætter.

Se BTM Consult’s: “Global evolution of offshore wind shipping opportunity presented to Danmarks Rederiforening” her.

For mere information kontakt borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune på 89 59 10 01 eller Danske Havnes sekretariatschef Tom Elmer Christensen på 21 20 88 89.

Sejltur Anholt Vindmøllepark.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen