Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne søger en student med samfundsøkonomisk interesse og solide fagøkonomiske og kommunikative kundskaber. Vi foretrækker, at du har gennemført andet år af studiet, men det er ikke en forudsætning.

Danske Havne er en brancheorganisation for godt 50 danske erhvervshavne, der sammenlagt årligt omsætter for knap 2 mia. kr. Danske erhvervshavne har stor samfundsmæssig betydning som infrastruktur- og erhvervskundepunkter. Danske Havnes hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre rammer, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Arbejdsopgaver

Stillingen har analytiske problemstillinger i relation til danske erhvervshavne og kommunikation som primære fokusområder. Opgaver vil eksempelvis være udarbejdelse af kommunikation og analyser til internt og eksternt brug, herunder:

  • Tilrettelæggelse af analyser efter klart definerede mål.
  • Dataindhentning og databehandling.
  • Beregninger og udarbejdelse af analyser og rapporter.
  • Udarbejdelse af artikler.
  • Opdatering af hjemmeside.
  • Forberedelse af arrangementer fx interne fora, Folkemøde, møder med politikere mm.
  • Opdatering af mailinglister.
  • Andre praktiske ad hoc opgaver, der gør, at kontoret fungerer.

Du vil indgå i et team med kontorets konsulenter, og du vil få Danske Havnes erhvervspolitiske kommunikationskonsulent Sofie Gravers Jacobsen, som din primære reference.

Om dig

Du studerer statskundskab, en HA-retning el. lign. og er faglig dygtig. Du har gode analytiske evner, god dataforståelse og interesse. Vi lægger vægt på, at du kan arbejde med og prioritere i store mængder information, og at du er skarp og velformuleret i dine analyser. Du har et godt kendskab til it og formår at anvende relevante programmer i din opgaveløsning. Som person er du ansvarsfuld, grundig og proaktiv og går til nye arbejdsopgaver med åbenhed og interesse. Du arbejder struktureret og løsningsorienteret. Dine analyser og artikler bærer præg af at være gennemtænkte og gennemarbejdede.

Danske Havne tilbyder 

En stilling med stort ansvar og selvstændighed, hvor der vil være rig mulighed for at få en praktisk vinkel på teorierne fra studiet, og vi gør meget ud af at have et miljø, hvor man helt naturligt får god vejledning og oplæring. Vi tilbyder varierende og udfordrende arbejdsopgaver, der giver en stor forståelse for dansk erhvervsliv og politiske problemstillinger i det blå Danmark. Derudover tilbydes et godt og socialt arbejdsmiljø.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 15 timer, men med fleksibel tilrettelæggelse. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sofie Gravers Jacobsen på 72118106 eller sgj@danskehavne.dk.

Ansøgning, CV samt karakterudskrift sendes til sgj@danskehavne.dk hurtigst muligt, sidste frist er 30. juli 2018. Vi vil indkalde til samtaler i starten af august.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen