Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Kolding Havn
Kolding Havn

Travlhed i specielt bygge- og anlægsbranchen førte til, at Kolding Havn kun var 1,6 % fra at slå rekorden i godshåndtering fra 2017.

Når der er travlt i erhvervslivet i Trekantområdet, er der travlt på havnen i Kolding. Sådan var det også i 2020, hvor der blev flyttet ikke mindre end 1,28 mio. ton gods over kajkanterne. De mange ton gods er en fremgang på 14 pct. i forhold til 2019.

Store dele af erhvervslivet var underlagt usædvanligt hårde betingelser i det særprægede år 2020, alligevel var der så stor aktivitet inden for visse brancher, at godsomsætningen kun var godt 20.000 ton fra at slå rekorden fra 2017. Det svarer til kapaciteten på to af de største skibe, som lægger til i Kolding Havn.

En del af forklaringen på det høje aktivitetsniveau skal findes i, at der på ingen måde har været krisetilstande i bygge- og anlægsbranchen – snarere tværtimod. På havnen i Kolding er cement og asfalt da også blandt de godstyper, som oplevede den største relative fremgang i forhold til 2019.

Levering til motorvej

”Vi har leveret til udvidelsen af motorvejen på Fyn og desuden har kommunerne fremrykket mange investeringer”, siger Søren Bolvig, der er driftschef i NCC Industry.

NCC bruger Kolding Havn til leverancer af bitumen, som er det sorte bindemiddel i asfalt. Bitumen kommer i flydende form med skib fra raffinaderier i Nordeuropa – fra tanklageret på Kolding Havn bliver det blandt andet kørt ud til NCC’s asfaltværk i Kolding. Søren Bolvig forklarer, at tankfaciliteterne i Kolding er vigtige for NCC.

”Et tankanlæg som det, vi har i Kolding, ville koste mere end 65 mio. kroner at opføre – og så kommer driften oveni. Hvis vi ikke kunne være i Kolding, ville vi kraftigt overveje at transportere bitumen med lastbil hele vejen fra raffinaderierne”, tilføjer Søren Bolvig.

Klimavenlig transport til søs

Hos cementproducenten Aalborg Portland, der har to siloer på Kolding Havn, bliver der også meldt om mange leverancer til bygge- og anlægssektoren i det forgangne år. Cementen kommer med Aalborg Portlands egne skibe fra fabrikken i Aalborg til Kolding Havn. Når skibene har lagt til kaj, bliver cementen pumpet op i siloen igennem et lukket rørsystem – på den måde er der hverken støv eller støj i luften, når skibene bliver losset. Fra havnen kører lastbiler cementen videre ud til byggepladserne.

”Danske erhvervshavne som Kolding Havn er en vigtig del af vores distributionsnetværk – de er generelt en overset faktor, når det gælder bæredygtighed inden for godstransport”, siger Thomas Uhd, der er bæredygtighedschef i Aalborg Portland.

Han henviser til en rapport fra Cowi, som viser, at transporten med skib i stedet for lastbil reducerer CO2-udledningen med omkring 60 pct.

”Derfor mener vi også, at det er ærgerligt, at havnene rundt omkring i de danske byer bliver negligeret i disse år, hvor vi i industrien ellers vender hver en sten for at gøre vores aktiviteter mere bæredygtige”, tilføjer Thomas Uhd.

Nærhed til havnen sikrer jobs

I Kolding Havns bestyrelse er formand Tobias Jørgensen først og fremmest godt tilfreds med, at det er lykkedes at holde et højt aktivitetsniveau i et år, som på flere områder har været udfordrende.

”Jeg er glad for, at Kolding Havn i en tid med både tumult omkring havnens fremtid og midt i en corona-pandemi leverer den næstbedste godsomsætning nogensinde”, siger bestyrelses­formanden og tilføjer: ”Jeg har samtidig noteret med stor tilfredshed, at vi med omsætningen i kroner og med årets resultater som minimum holder niveauet fra de seneste år.”

”Som lokalpolitiker ser jeg en stor værdi i den rolle, som havnen spiller i erhvervslivets forsyningskæder. Vores omsætning af gods taler et tydeligt sprog om, at virksomhederne i regionen har brug for en lokal havn. Kort afstand til en havn er med til at holde virksomhedernes omkostninger nede, og på den måde er det med til at sikre arbejdspladser i Kolding og omegn”, siger Tobias Jørgensen.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen