Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

I Thyborøn Havn står uddybningen af Thyborøn Kanal højt på ønskelisten
I Thyborøn Havn står uddybningen af Thyborøn Kanal højt på ønskelisten

Stærk udvikling i godsmængderne

Det seneste års tid har Thyborøn Havn haft fokus på at fastholde og udbygge en stigende godsmængde. Tidligere lå den vestjyske havn på omkring en million ton gods årligt. Men den har nu formået at stabilisere sig i nærheden af 1,7 millioner ton, hvilket primært har været drevet af sten og grus. Tidligere kørtes meget af denne type gods videre med lastbiler, men billedet er vendt, så langt mere bliver sejlet væk, hvilket selvfølgelig er positivt for forretningen og for ambitionen om at flytte mere gods fra vej til sø.

Udviklingen i Thyborøn viser dermed klart havnenes potentiale for at kunne skabe mere klimavenlig transport. Dette potentiale skal nu belyses nærmere som en af anbefalingerne fra klimapartnerskaberne, hvor der skal gennemføres en analyse af godsstrømmene i Danmark, der skal munde ud i en statslig strategi for multimodal godstransport, herunder mere gods på sø.

Fiskeriet følger konjunkturerne

På fiskeriet følger Thyborøn Havn konjunkturerne. Det er gået op de sidste fem år, men det seneste års tid er især konsumfiskeriet stagneret lidt på de fangede mængder, som de fleste andre danske fiskerihavne også har oplevet. Faldet i mængde opvejes dog til dels af stigningen i priserne, og det samlede billede betyder derfor, at man fra Thyborøn stadig ser positivt på frem tiden. Fra havnen lyder det, at selvom der er en nedgang i mængden af konsumfisk, går det til gengæld fremad med industrifiskeriet.

Fokus det kommende år er på uddybning

Når Thyborøn Havn ser fremad mod det kommende års tid, er der særligt én ting på programmet: En uddybning af Thyborøn Kanal, så den bliver ti meter dyb, for havnen oplever et ønske om dybere vand i fremtiden fra både offshore vindindustri, som i stigende grad anvender havnen, og fra industrifiskeriet. Havnen har arbejdet benhårdt på dette projekt længe, og der mangler nu kun en myndighedstilladelse, før det kan føres ud i livet.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen