Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

ISPS

I juni 2016 udsender Trafik- og Byggestyrelsen en tilfredshedsundersøgelse til sikringsansvarlige i havne og havnefaciliteter.

Tilfredshedsundersøgelsen skal skabe værdi gennem større viden om den maritime branches erfaring med styrelsens myndighedsudøvelse og om det konkrete samarbejde mellem branchen og styrelsen.

Det er en god mulighed for sikringsansvarlige til at gøre deres indflydelse gældende, så branchen kan få en mere smidig administration og samarbejde. Sikringsansvarlige bliver direkte kontaktet af styrelsen på mail i løbet af juni.

Danske Havne har samarbejdet med styrelsen og øvrige maritime organisationer om indholdet i tilfredshedsanalysen.

Danske Havne finder det meget positivt, at Trafik- og Byggestyrelsen giver de sikringsansvarlige mulighed for at blive hørt og få indflydelse. Det er sund fornuft at se på håndteringen af de internationale regler, efter ressortansvaret for maritim sikring i havne i februar 2014 blev flyttet fra Kystdirektoratet til Trafik- og Byggestyrelsen.

Analysen giver styrelsen det nødvendige faktuelle grundlag til at træffe de rigtige beslutninger om evt. ændringer i bekendtgørelse og forbedringstiltag i det løbende arbejde med maritim sikring.

Læs mere om maritim sikring på Danske Havnes site her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

ISPS

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen