Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (6)

To japanske Komatsu-gravemaskiner på havnen i Aarhus kan med fuld ret knejse med gravearmen. De har en vigtig rolle for dansk svineavl og dermed for eksport for rigtig mange millioner kroner. De to PC240LC-11 er i bedste forstand i den gode, danske frikadelles tjeneste. Tilsammen baner de på årsbasis vej for én million tons formalede soyaskrå, som indgår i proteinfoderet til de danske landmænds foderblandinger.

”I virkeligheden er Komatsu’erne første led i en kæde, der først deltager i losningen af proteiner til grisene rundt om i Danmark. De samme grise vender siden tilbage til Aarhus Havn, når vi eksporterer den del af dem, som ikke går til hjemmemarkedet,” fortæller Bent Svit. Han er manager for stevedore hos virksomheden Aarhus Logistics Center A/S, som tager sig af logistik og stevedore på Aarhus Havn.

Aarhus Logistics Center klarer losningen af de gigantiske mængder formalet soyaskrå for DLG, som er en af firmaets helt store bulk-kunder. Der ankommer løbende skibe med soyaskrå fra typisk Sydamerika, og når de er vel ved kaj i Aarhus, går to store havnekraner i gang med at hive de typisk omkring 50.000 tons soya op. Det fine soya-pulver er som oftest fordelt i seks eller syv luger på skibet.

Kran og gravemaskine som duo
”Når vi har grabbet med havnekranerne en times tid, begynder materialet nede i skibet at blive hårdt. Så går gravemaskinerne i gang med at løsne, og de sørger også for at skrabe soya ud under lugekammen. Vi arbejder altid med to kraner, som så tømmer i hver sin luge. Hver kran arbejder sammen med en gravemaskine,” forklarer Bent Svit.

Af hensyn til stabilitet og sikkerhed skiftes der mellem lugerne uden at tømme helt i bund. Derfor skal de to Komatsu-gravere løbende flyttes fra luge til luge i takt med, at havnekranerne også flytter sig.

”Vi løfter simpelthen gravemaskinerne op af den ene luge og ned i den næste. Det sker med fire kæder i hvert sit hjørne af grabben, som så sættes fast i specielle beslag på gravemaskinerne. Umiddelbart kan det måske lyde lidt kompliceret, men det er det ikke. Flytningen af maskinerne mellem lugerne foregår nærmest helt automatisk som en del af losningen”, siger Bent Svit.
Når et soya-skib er losset, sørger havnekranerne for at løfte gravemaskinerne op og svinge dem på land.

Special-løsninger
De to PC240LC-11 var naturligvis ikke lige tiltænkt losning af proteiner til danske svin, da de forlod Komatsu-fabrikken. Derfor har Scantruck som dansk importør og forhandler haft maskinerne på værkstedet til lidt ekstraordinær klargøring, inden de blev leveret til Aarhus Logistics Center.

Blandt andet har der været næsten ekstrem fokus på, at maskinerne skulle kunne ”ånde” frit og få let til frisk luft nede i dybet blandt de tusindvis af tons formalede soyaskrå.

”Scantruck har sørget for specielle kølere til motorerne. Der er specialfremstillet nye wide core olie- og vandkølere, som så er suppleret med en hydraulisk vendbar kølervinge fra Cleanfix. Det sikrer, at maskinernes kølere ikke så let stopper til”, fortæller Hasse Juel hos Scantruck, som har solgt maskinerne til Aarhus Logistics Center.

Maskinerne er også forsynet med automatisk brandslukningssystem i motorrummet som en ekstra gardering mod det barske, støvfyldte miljø i bunden af skibene. Da gravemaskinerne skal køre i fødevarer, om end til grise, så er de udstyret med biologisk nedbrydelig hydraulikolie. For at sikre optimal renhed er begge maskinerne tillige nano-behandlet. Scantruck har leveret dem med specialfremstillet skifte og skovl fra JST, special-sæde fra Grammer for optimal førerkomfort, og tillige overtrykskabine fra Østergaard.

Behov for større maskiner
De to 26 tons tunge Komatsu-gravemaskiner har taget over efter et par 17 tons kolleger, som simpelthen er var blevet overhalet af nye tider.

”Vores anlæg er blevet udbygget, og skibene er blevet større. Derfor havde vi behov for at få større og mere effektivt maskineri”, siger stevedore-manager Bent Svit.

Aarhus Logistics Center A/S ejes 100 procent af Blue Water Shipping med hovedbase I Esbjerg. Selskabet er specialiseret i stevedore af bulk, containerhåndtering for rederier, RORO-håndtering for rederier, projekthåndtering samt drift af cirka 50.000 kvadratmeter pakhuse. Blandt andet tager Blue Water Shipping sig af al modtagelse og fremføring for vindmølle-giganterne Siemens og Vestas.

På Aarhus Havn har Aarhus Logistics Center omkring 75 fastansatte medarbejdere. Hertil kommer op til 40 løse havnearbejdere, når skibene ankommer med forskellige laster.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen