Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt nedsætter nu et udvalg, der skal se på havneloven. Udvalget består af repræsentanter fra bl.a. havnebranchen og får til opgave at komme med konkrete forslag til ændringer af loven, som der er bred enighed om i branchen.

Ministeren udtaler i den forbindelse: “Det er vigtigt for mig, at branchen er med i udvalgsarbejdet. De, der skal leve med lovgivningen, skal kunne stå inde for de ændringer, vi gennemfører. Ellers fungerer reglerne ikke, og så får vi ikke indfriet det vækstpotentiale, der ligger i havnene.” 

Udvalget skal efter planen afrapportere sine konklusioner til ministeren i 2. kvartal 2017.

Se hele nyheden her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen