Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Udviklingen og forbedringen af havnens ydelser og faciliteter har i den grad sat Aabenraa Havn på landkortet. Havnen har netop færdiggjort renoveringen og ombygningen af Sydhavn, som effektiviserer håndteringen af godset endnu mere for kunderne på havnen.

Aabenraa Havn er kendetegnet ved at være en havn, som losser og laster gods, som har kort vej til eller fra havnen. Foto: Aabenraa Havn

Der er fuld tryk på udviklingen i Aabenraa Havn

2015-2035-planen, som man fremlagde for tre år siden, holder vand i forhold til realiseringen af de projekter, den skitserer. I løbet af det seneste år har man renoveret både Nyhavnsområdet og Sydhavn. I Nyhavn har man renoveret næsten 500 meter kaj, opbygget ny kajgade og har etableret ny belægning som klarer store belastninger.

I Sydhavn har man renoveret og ombygget det 10.000 kvadratmeter store areal. Dels har man hævet kajhøjden og dermed klimasikret havnen, og dels har man altså renoveret hele området, så der bliver bedre plads til havnens aktører heriblandt shippingog logistikvirksomheden, Stema.

Flere skibe i havnen

Havnedirektør i Aabenraa Havn, Henrik Thykjær, er da også glad for, at havnens bestræbelser og arbejde med at skabe en moderne, effektiv og attraktiv havn går op i en højere enhed.

-Vi har investeret kraftigt i forbedringer på havnen. Vi skal tilbyde de bedste services til kunderne på havnen samtidig med, at vi også skal skabe så gode forhold som muligt for operationerne med at losse og laste de skibe, som anløber. Effektiv godshåndtering gør det muligt at øge antallet af de skibe, som årligt anløber havnen, og mængderne af gods, som bliver håndteret. På den måde kan vi både tiltrække nye kunder og fastholde de eksisterende, siger Henrik Thykjær.

Nye arealer gjort klar

Udviklingen og investeringerne i forbedringer og udvidelser af havnen kræver et tæt samarbejde mellem havnen, kommunen og alle havnens aktører.

-Der er en enorm efterspørgsel på både plads og services på havnen og i baglandet.

I Aabenraa har vi dog ikke uanede mængder af arealer til rådighed. Hverken udad i fjorden eller inde i baglandet.

Kort før jul overtog vi dog det fulde ejerskab af Aabenraa Industrihavn i den syd-østlige del af havnen, hvor Enstedværket har ligget. Det er væk nu, og arealet er blevet asfalteret, og vi er i gang med at tiltrække virksomheder til området. Også her er der stor interesse, siger Henrik Thykjær.

Overvejelser om godsværdi

Som han forklarer, har der i den sidste tid, senest på Havnekonferencen i Esbjerg, været en del snak om, hvorvidt kommunale selvstyrende havne investerer for mange penge i udvikling og udvidelser uden sikkerhed for, at investeringerne tjener sig ind.

-Men der er flere faktorer i spil, når man skal vurdere, om en havn klarer sig succesfuldt.

Ud over at tænke i vægt og kroner og ører kommer man i fremtiden til at tage stilling til den værdi, lasten repræsenterer.

Eksempelvis fylder mange dele til vindmøller rigtigt meget i forhold til, hvad de vejer. Men både delene og de færdigmonterede vindmøller er værdifulde. Både i produktionspris og i den samfundsmæssige nytte, de udgør. Det er overvejelser, vi skal tage stilling til, når vi ser på udviklingen i havnen, og når vi tager diskussionen med politikerne om fremtidige investeringer, forklarer Henrik Thykjær.

Havne med nicheområder

Det er også årsagen til, at man laver en langtidsplanlægning i tæt dialog med de mange aktører.

-Vi interesserer os i det hele taget for, hvordan havnen kan gøre en forskel og være en attraktiv samarbejdspartner for kunderne samtidig med, at der også er en form for samfundsøkonomisk nytte forbundet med havnens ydelser.

Vi planlægger i forhold til de fremtidige behov, krav og ønsker, som både kunderne, kommunen, dens borgere og vi selv har til havnen. Havnene i Danmark har jo alle nogle nicheområder, hvor de er rigtig stærke. Ingen kan tilbyde alle slags ydelser, og derfor kigger man i høj grad på at forbedre egne kernekompetencer, fordi det er der, en stor del af markedspotentialet ligger. Og her giver det meget god mening at forbedre faciliteterne til håndtering af bulkvarer. Det kan nemlig være yderst værdifuldt for vore kunder at effektivisere udskibningen og vareforsyningen af eksempelvis skærver til store anlægsprojekter, siger Henrik Thykjær.

Godset bliver i regionen

Havnens samlede areal er på 500.000 kvadratmeter, hvoraf de 70.000 er kajarealer. Vanddybden på op til 11 meter betyder sammen med de mere end to kilometer kajanlæg, at man kan tage store skibe ind.

Derudover råder man over et ro-ro-leje, to tankskibsbroer og blandt andet tre mobilkraner med løftekapacitet på 240 ton i sammenløft.

Aabenraa Havn er kendetegnet ved at være en havn, som losser og laster gods, som har kort vej til eller fra havnen.

Skærver, olie, trailergods, fisk eller andet gods, der ankommer, bliver ikke fragtet langt væk fra havnen. Men selv om godset hovedsageligt befinder sig i den nære regions kredsløb, har havnen i de seneste år oplevet stigende godsmænger, i traditionel forstand, og er næsten tilbage på samme niveau som før krisen.

-De forbedringer, vi løbende har lavet, har tilgodeset denne udvikling, og det er med til at skabe endnu flere kunderelationer, siger Henrik Thykjær og kommer ind på, at et af de næste projekter handler om at uvide og dermed effektivisere ro-ro-lejet.

  • Der er stor efterspørgsel på havnenære arealer i Aabenraa Havn. På Sydhavn har man netop renoveret og ombygget et 10.000 kvadratmeter stort areal, som allerede er lejet ud til kunder.

For mere information kontakt havnedirektør i Aabenraa Havn, Henrik Thykjær, på henrik@aabenraahavn.dk

Kilde: Lager & Transport – Logistikmagasinet

Se flere nyheder om de danske havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen