Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

temadag

Danske Havne afholdt onsdag den 14. november en stor og velbesøgt temadag om arbejdsmiljø på Lindø Port of Odense. På temadagen var der oplæg om arbejdsmiljøtilsyn, psykisk arbejdsmiljø, trafik på havnene og bygge- og anlægsopgaver. Arrangementet var velbesøgt med 42 deltagere, og der var tilslutning fra stort set hele landet.

Til alle oplæggene var der stor spørgeløst og god debat, og deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at arrangementet havde givet god inspiration til arbejdsmiljøarbejdet i havnene.

Danske Havne har som noget nyt fået en værktøjskasse til arbejdsmiljø på hjemmesiden, og den henvender sig til alle medlemmer hos Danske Havne. Den skal bidrage med værktøjer til det daglige arbejde med arbejdsmiljø på havnene, og vi har derfor udarbejdet værktøjskassen, der gør det simpelt og let at udforme en havnespecifik arbejdsmiljøhåndbog for alle vores medlemmer.

Håndbogen kan findes her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen