Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Konservative byrådskandidater i København

Danske Havne har afskibet lykønskninger til den nye erhvervsminister, Rasmus Jarlov.

Danske Havne ser frem til samarbejdet.

De danske erhvervshavne bidrager med vækst og beskæftigelse i hele Danmark. 80 procent af Danmarks udenrigshandle går gennem havnene. Oplandsanalyser viser, at erhvervshavnene beskæftiger op mod 15 procent af den lokale beskæftigelse og sammenlagt omsætter for godt 2 mia. kr.

Havnene er en stærk medspiller i arbejdet på at skabe vækst. Vækst inden for fiskeriet, vækst indenfor turisme, vækst indenfor vind, offshore energi, handel og indenfor sektorer, vi først lige er begyndt at se markeder for –  decommisionering, recycling og hele ocean economy paletten.

For havnene og havnenes kunder betyder det, at de rette rammebetingelser skal være til stede. Der skal være level playing field blandt de europæiske havne, og planloven skal fortsat sikre, at havnene og havnenes kunder kan udføre deres arbejde på den måde, det nu engang foregår på en havn.

Danske Havne inviterede også den ny-tiltrådte erhvervsminister på havnebesøg, så han ved  selvsyn kan se et lokalt og regionalt vækstcenter.

Med Vækstteamet for Det Blå Danmark blev havnene udpeget til at få en nøglerolle i vækst- og jobskabelsen i alle kroge af Danmark. Danske Havne ser frem til fortsat at bidrage til denne vækst og jobskabelse.

Danske Havne takker også den afgående erhvervsminister, Brian Mikkelsen, for godt samarbejde. Danske Havne har aldrig været i tvivl om ministerens engagement for Det Blå Danmark. Vi ser frem til samarbejdet med Brian Mikkelsen i hans nye rolle som administrerende direktør for Danske Erhverv.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen