Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Margrethe Vestager - EU-Kommissionen

Europa-Kommissionen har i to år lavet en grundig analyse af havne i Holland, Belgien og Frankrig i forhold til havnenes udførelse af kommercielle aktiviteter og sammenlignet med beskatning i sammenligneligt erhverv. Det resulterede i en pressemeddelelse fra konkurrencekommissær Margrethe Vestager den 21. januar 2016.

Margrethe Vestager udtaler:

“Havnes infrastruktur er vigtig for økonomisk vækst og regional udvikling. Jeg vil snart fremlægge et forslag, der gør det mere uproblematisk at investere i havne, der kan skabe arbejdspladser, og undtage dem fra kontrol i henhold til EU-reglerne om statsstøtte. Dette skal sammen med Kommissionens beslutninger i dag angående Holland, Belgien og Frankrig gøre det klart, at hvis havneoperatører genererer overskud fra økonomiske aktiviteter, skal disse beskattes efter den normale nationale skattelovgivning for at undgå konkurrenceforvridning.”

Konklusionen er, at kommercielle services udført af havne skal beskattes på tilsvarende vis som sammenlignelige erhverv i national lovgivning, såfremt at aktiviteten genererer et overskud.

Offentligt ejede selskaber, der udfører kommercielle aktiviteter, konkurrerer med private aktører med et andet sæt skatteregler. Vestager siger i sin pressemeddelelse, at de konkurrenceforvridende aktiviteter adskiller sig fra aktiviteter med havnens infrastruktur, der har præg af en myndighedsrolle, fx sikkerhed, overvågning og kontrol, hvilket falder uden for EU’s statsstøtteregler.

Havnene i Holland udfører alle kommercielle services, hvorfor Kommissionen kræver, at Holland senest den 1. januar 2017 indfører ens skatteregler for selskabsskat for havne og private selskaber. I Belgien har havne et særligt skattesystem, der giver havne i Belgien en langt lavere beskatning, sammenlignet med andre belgiske virksomheder. I Frankrig er havne fuldstændig fritaget for skat. Kommissionen kræver, at Belgien og Frankrig indfører skatteregler for havnes udførelse af kommercielle aktiviteter. Holland, Belgien og Frankrig har to måneder til at reagere på Kommissionens beslutning.

Vestager henviser til et kommende udspil fra Kommissionen vedrørende statsstøtteregler for havnesektoren. Til det siger Gitte Lillelund Bech, direktør i Danske Havne:

”Havne har i dag kun EU’s generelle statsstøtteregler at forholde sig til. Det giver store gråzoner, hvor nogle lande investerer i både infrastruktur, vandveje, krydstogtterminaler m.m., mens skiftende danske regeringer udviser en form for overforsigtighed i forhold til investeringer, der moderniserer havne og giver bedre adgangsforhold til havne fra land og sø. Danske Havne har i den forbindelse gjort Kommissionen opmærksom på, at klarere regler for statsstøtte til erhvervshavne skal inkludere brug af såkaldte gruppeundtagelsesregler. Med en sektorspecifik vejledning af de generelle statsstøtteregler og en udvidelse af gruppefritagelsesordningen for visse investeringer i havne bliver det tydeligt, hvornår offentlig støtte til erhvervshavne skal notificeres, og hvornår det ikke skal.”

Danske Havne følger arbejdet med statsstøtte nøje og arbejder aktivt for en modernisering af statsstøtteregler for havne i forhold til:

  • Mulighed for adgang til offentlig investeringsstøtte og -garanti – ikke driftsstøtte.
  • Vejledning til erhvervshavne om eksisterende generelle regler for statsstøtte – artikel 107 (1).
  • Inkludering af infrastruktur og suprastruktur, der understøtter generelle serviceinteresser (SGEI) som del af erhvervshavnes generelle infrastruktur for adgang og forsvar.
  • Inkludering af havneinfrastruktur og suprastruktur i gruppeundtagelsesregler (GBER) for at skabe klare regler ud over de generelle statsstøtteregler og for at stimulere vækst.

Vestagers pressemeddelelse kan læses her.

I Holland er der tale om havnene i Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk, Den Helder og Zeeland. I Belgien er der tale om havnene i Antwerpen, Brügge, Bruxelles, Charleroi, Ghent, Liège, Namur og Ostende. I Frankrig er der tale om havnene i Bordeaux, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Marseille, Nantes Saint Nazaire, Rouen samt ø-havnene på Guadeloupe, Guyana, Martinique og Réunion.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Margrethe Vestager - EU-Kommissionen
Kilde. Europa-Kommissionen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen