Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Nøgletalskatalog

Danske Havne dokumenterer gerne branchens udvikling og aktiviteter. Formålet er at erstatte tro med viden. Derfor samler og formidler Danske Havne data med det formål at styrke havnenes synlighed og argumentere for de nødvendige rammebetingelser. Dokumentation om ændrede markedsandele mellem transportformerne lægger op til, at der skal større fokus på nærområderne. Helt i tråd med EU’s tankegang.

Skibsfarten er international. Men nærsøfarten har en stor betydning for havnene. Nærsøfarten står for hele 85 % af de danske havnes godsomsætning. Skibstransporten har vundet markedsandele, men tabt transportandele. Nøgletallene fortæller, at der bør være mere fokus på nærskibsmarkedet – som EU lægger op til.

Baseret på information fra Danmarks Statistik kan Danske Havne oplyse, at markedsandelene ikke er vundet i nærområderne. Nærskibstransporten bør derfor modtage mere opmærksomhed, som EU lægger op til med sin initiativrigdom, herunder bl.a. TEN-T.

Danske Havne har udsendt et spørgeskema, som spørger til havnenes nøgletal. Nøgletallene vil give Danske Havne en udvidet indsigt og mulighed for at understøtte havnenes ønsker til rammebetingelser og fremføre politiske argumenter.

I tal fra Danmarks Statistik fra 2004 og 2014 kan det konstateres, at modalitetsfordelingen mellem skib, vej, fly og bane er meget stabil fra 2004 til 2014. Den største positive vækst, i procent, er i flytransporten, mens den største positive vækst i tons findes i skibstransporten. Flytransportens samlede markedsandel er dog under 1 %. Den største negative vækst er ved lastbilstransporten, som er faldet med 6,9 %.

Den positive vækst har øget skibstransportens markedsandel med 2,8 %. Samtidig er skibstransporten til nærmarkederne faldet med 7,0 %. Derfor er det usandsynligt, at denne stigende markedsandel er taget fra lastbilstransporten, men at det primært er grundet øget international skibstransport.

Skibstransporten har vundet markedsandele, men tabt transportandele. Nøgletallene fortæller, at der bør være mere fokus på nærskibsmarkedet – som EU lægger op til. Dette er ikke kun en fordel for arbejdspladser i landdistrikterne, men også en fordel for miljøet.

For mere information. Kontakt Jonatan Sandager Hansen eller Nete Herskind, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Nøgletalskatalog.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen