Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ismeldetjenesten under Marinestaben tager gerne imod nye isobservatører – vil du være med?

Den danske ismeldetjenestes opgave er at fremskaffe oplysninger til brug for isbrydningstjenesten, de søfarende, rederierne, mæglere og havnemyndigheder m.fl. Oplysningerne bruges også ved udsendelse af beretninger om isforholdene i de danske og omliggende farvande til brug for skibe, der besejler eller skal besejle disse, befragtere og til statistisk brug.

Når isen i de danske farvande begynder at kunne genere skibstrafikken, udsendes ismeldinger, der er udarbejdet ud fra de isobservationer, som er indløbet det seneste døgn. Ismeldingen udsendes til skibsfarten over Lyngby Radio, og indeholder en tekst samt koder for de vigtigste gennemsejlingsfarvande.

Observationer foretages om morgenen, og indtelefoneres inden kl. 10.00 af hensyn til udarbejdelse af ismeldingen. Når der i slutningen af vintersæsonen har været meldt isfrit et stykke tid, og det skønnes, at der ikke længere er risiko for nye isforekomster, enten opstået på stedet eller kom¬mende udefra, kan isobservationen afsluttes.

Der udbetales et honorar en gang om året. Honoraret reguleres efter de for staten gældende regler. Hvis du vil være isobservatør i vinteren 2014-2015, så kontakt Marinestaben, orlogskaptajn Jens Hulgaard på telefon 72 85 03 16, alternativt til Maritime assistance service på telefon 72 85 03 71.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Lyngby Radio.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen