Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Winnie Grosbøll

Winnie Grosbøll
Billedet viser Winni Grosbøll, borgmester (A) i Bornholms Regionskommune

Om at gå fra en hensunken kassebeholdning til et flot overskud på tre år, om en ny specifik ejerstrategi mellem kommune og havn med konkrete krav til indtjeningen og lovning på, at der ikke bygges boliger på havnen, og nye muligheder inden for offshore.

 

Som medlem af Rønne Havn A/S’ bestyrelse og borgmester for Bornholms Regionskommune og dermed majoritetsaktionær i havneselskabet – hvordan ser du din opgave i forhold til havnen?

Man kan sige, vi er jo en ø, og havnen er derfor indgangsporten til hele øen. Det er som at sammenligne med en motorvej – alt til og fra øen kommer vi havnen. Det gør også, at havnen og havnens udvikling er helt afgørende. Det er afgørende, at havnen fungerer, og derfor er det et aktieselskab, der fungerer kommercielt. Fordi havnen er så essentiel, kører vi også et tæt samarbejde mellem havnen og kommunen – det kræver et tæt samarbejde, og det fungerer også godt.

Kommunen har vedtaget en ny ejerstrategi i Rønne Havn A/S.  Kan du sige noget mere om, hvilken betydning, du vurderer det vil have, og hvilke tanker der ligger bag strategien?

Kommunalbestyrelsen har lagt al styring over i aktieselskabet Rønne Havn A/S, hvor haven driver en kommerciel forretning. Men vi sidder på 99,8 procent af aktierne i havnen, så vi kan styre gennem ejerstrategien. Vi har været meget omhyggelige fra kommunalbestyrelsens side med, hvad vi vil i forhold til havnens udvikling. Ejerstrategien er ret klar. Alle vores selskaber har fået en specifik ejerstrategi.

Tidligere har ejerstrategier måske være mere hensigtserklæringer – og mere floromvundne. Vi har revideret ejerstrategien, og det er andet år, den kører mere specifikt – og det fungerer rigtigt godt.

Vi vil have, at havnen skal tjene penge. Vi vil have, at havnen skal have penge til at investere i infrastruktur og dermed i Bornholm. Vi vil have, at havnen tager sociale hensyn – at den er en del af det rummelige arbejdsmarked på Bornholm. Vi vil have, at havnen spiller med i den strategi om den grønne dagsorden, som øen har – at Rønne Havn har den in mente, når der træffes beslutninger.

Hvis havnen opererer inden for de mål, så har kommunalbestyrelsen lovet, at vi ikke trækker penge ud af havnen, når selskabet tjener penge. At havnen får lov at investere overskuddet i havnens fortsatte udvikling.

Vi har forpligtet os til, at vi ikke kan bygge boliger, og havnen kan beholde det overskud, de tjener. Vi har gensidige krav.

Hvad var den sidste succes, I havde på havnen?

Jamen jeg vil sige, hele den udvikling havnen har taget de sidste tre år. Havnens ledelse og havnens bestyrelse har formået at vende, hvad der var en havn med en slunken kasse til en kæmpe succes. Nu har havnen en soliditet og en kassebeholdning, så der kan investeres. Så der er mulighed for et Offshore center på Bornholm, og vi sammen kan arbejde videre på at fremtidssikre havnen, så havnen vil kunne tage imod de efterhånden større og større skibe.

Det er en meget inspirerende udvikling, når man ser det lidt udefra. Det er primært ledelsen og medarbejderne, der har opnået forbløffende gode resultater på meget kort tid. De har vendt havnen 180 grader. Fra en hensunken havnekasse til en forbløffende værdiskabelse på tre år. Vi forventer et overskud på over 10 mio. kr. i år. Det er afgørende for Bornholm, at havnen fungerer godt og professionelt.

Hvornår skete der sidst noget uventet?

Det er ikke som sådan uventet, men nogle gange kan det godt overraske, at vi har så mange muligheder på trods af geografien og ”afsondretheden”. Vi har lige haft en stor Baltic Wind Power konference om vindenergi i Østersøen. Og det var tydeligt, at vi ligger midt i et felt, hvor der skal bygges en del de kommende år, og det giver muligheder. Uventet er det ikke, men det er overraskende at blive bekræftet i, at geografien ikke altid er en ulempe, og selvom man godt ved det, så kan det være overraskende, at folk ser store muligheder.

Hvad kan andre havne lære af Rønne Havn A/S?

Hele den proces havnen har undergået de sidste 3 år – uddannelse af bestyrelse, professionaliseringen, økonomistyringen med fokus på at gøre klar til at kunne gå videre med investeringer – det tror jeg, andre også kan lære af. Det har været meget inspirerende at følge som borgmester. Vi kom fra ét udgangspunkt og er nået et andet og forbløffende godt udgangspunkt på meget kort tid.

Fakta om Rønne Havn A/S

  • Størrelse (m2): ca. 60 ha  (600.000 m2)
  • Antal anløb: 3188 i 2015
  • Krydstogt: 17 i 2015
  • Færgelinjer: 3 (Ystad, Køge og Tyskland)
  • Gods: 1,4 mio. tons i 2015
  • Fisk: omsætning ca. kr. 150.000 i 2015
  • Vigtigste erhverv på havnen: Færgedrift er største bruger af havnen,
  • Havnens betydning for arbejdspladser: 1850 arbejdspladser

http://www.roennehavn.dk
Ejerstrategi for Rønne Havn A/S

Billede af Winnie Grosbøll kan hentes her.
Kilde: Bornholms Regionskommune

Luftfoto Rønne

Billede af Rønne Havn A/S kan hentes her.
Kildeangivelse: Rønne Havn A/S

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen