Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Foto: Det Blå Danmark

Danske Havne arbejder på at fremme alle initiativer, der skaber vækst, på et bæredygtigt grundlag, i Det Blå Danmark. Danske Havne vil især gerne fremme initiativer der øger mængden af gods over kaj, samt de tiltag, der kan gøre havnene mere konkurrencedygtige. Det er vigtigt for Danske Havne at vi arbejder målrettet efter at sikre de bedst mulige rammebetingelser for havnen og dens kunder, så de kan drive effektiv virksomhed.

Blandt Danske Havnes indsatser, for at vækstfremme Det Blå Danmark, kan nævnes:

  • Igangsatte initiativer for partnerskaber bl.a. for digitalisering af Det blå Danmark
  • Samarbejde i arbejdsgrupper for erhvervsfremme i Det Blå Danmark for at opnå en blå national styrkeposition
  • Arbejde med bedre vilkår for nærskibsfart – ”short sea shipping”
  • Fremme af ”single Window” initiativet og bidrage til forhandlingerne i havnenes brancheorganisation i EU, ESPO

Havne som vækstcentre

  • Havnene er en essentiel del af det blå Danmark og er vækstcentre for dansk erhvervslivDanmark er en af verdens største shipping nationerDet blå Danmark er udpeget som en af 12 danske såkaldte styrkepositioner af erhvervsfremmebestyrelsen. Det betyder øget politisk fokus på hele den maritime branche, og det giver flere udviklingsmuligheder, hvilket er helt berettigetDet er i den forbindelse vigtigt at huske, at havnene er en essentiel del af det blå Danmark 

 

  • Havnene er med til at skabe mange arbejdspladser i Danmark. Havnene beskæftiger næsten 100.000 mennesker. I 2018 var der alt 60.271 personer direkte beskæftigede i det blå Danmark. Tager man også de indirekte beskæftigede med (underleverancer til det blå Danmark) på 35.893 personer giver det i alt 96.164 personer beskæftigede i det blå Danmark. 1 En investering i havnene er derfor også en investering i danske arbejdspladser. 

 

  • Havnene bidrager til den økonomiske vækst i DanmarkProduktionen i Det Blå Danmark havde i alt en værdi på godt 350 mia. kr. i 2018. Det svarer til 8,9 procent af Danmarks samlede produktion. Eksporten i Det Blå Danmark var i 2018 på 258 mia. kr. Det svarer til 25,7 procent af den samlede danske eksport af varer og tjenester,  2  

 

  • Havnene er helt uundværlige i forhold til import og eksport af gods til og fra DanmarkHavnene holdt Danmark i gang under Covid-19 krisen og vil også medvirke til at få Danmark ud af krisen. Ser man på andelen af den samlede import i Danmark, så udgør importen via sø – og altså via de danske havne  76,7 procent.  

 

  • Danske havne er effektiveTil trods for at danske havne i en europæisk og international sammenhæng er små, så var de Danske Havne både i 2018 og 2019 nr. 6 på World Economic Forums liste over de mest effektive havne i verden3 
Scroll til toppen