Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DirektørForum er tænkt som et fagligt forum for havnedirektørerne fra de 20 største medlemshavne. DirektørForum mødes som udgangspunkt fast en gang årligt til et 24 timers seminar med fagligt internt eller eksternt input, gerne tematiseret efter ønsker fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes seminaret i tilknytning til en af medlemshavnene. Seminaret forventes afholdt i foråret.

I tillæg til seminaret afholdes hvert år en enkelt Bruxelles-dag, hvor DirektørForum i Bruxelles bliver opdateret på relevante europæiske problemstillinger samt overvejelser fra Europa-Kommissionen, herunder relevante tilskudsprogrammer.

Hvert andet år (om efteråret) tager DirektørForum på en studietur af 3-7 dages varighed. Indholdet af studieturen fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Studieturen finder sted i efteråret efter generalforsamlingen. Endelig kan DirektørForum mødes til hele eller halve temadage af relevans for medlemmerne. Også her fastlægges indholdet i samarbejdet med sekretariatet. Rejse- og opholdsudgifter for deltagelse i temamøder og studieture afholdes af de deltagende havne.

Scroll til toppen