Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne – Brancheorganisation for Danmarks erhvervshavne

Danske Havnes hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre rammer, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Ambitioner for Danske Havne

Danske Havnes ambition er at styrke havnenes og den enkelte havns konkurrenceevne, forretningsudvikling og omdømme ved at

    • fremme alle medlemshavnes interesser
    • fremme interesser for grupper af medlemshavne

3 principper
Ambitionen bygger på 3 overordnede principper for arbejdet i Danske Havne:

Fokus på forretningsudvikling og markedsmuligheder
Danske Havne har fokus på medlemmernes værditilvækst, konkurrencekraft og forretningsudvikling samt på at afdække nye markedsmuligheder såvel nationalt som internationalt.

Tæt kontakt til det politiske system
Danske Havne arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for de danske erhvervshavne. Det politiske arbejde sker i dialog med både regeringen og oppositionen – med politikere, rådgivere og embedsmænd på Christiansborg, i kommunerne og i EU. Danske Havne deltager i centrale råd og udvalg og er en markant aktør i den offentlige debat.

EU fylder stadigt mere i lovgivningen. Danske Havne har etableret en tættere dialog med European Sea Ports Association, ESPO, og vi har øget kontakten til både Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Klar og skarp profil
Gennemslagskraft gennem klare mål og modig prioritering. Målene for Danske Havne – både målene for alle havne og for grupper af havne – kommunikeres klart, så de er kendt blandt medlemmer, beslutningstagere og i den offentlige debat.

3 indsatser

    • Forretningsudvikling
    • Påvirkning af lovgivning og rammevilkår
    • Målrettet medlemsservice

Medlemmer og organisation
Alle havne omfattet af havneloven samt havne beliggende på Færøerne og i Grønland (d.v.s. kommunale havne, kommunale selvstyrehavne, havneaktieselskaber og private havne, der anvendes erhvervsmæssigt til gods, køretøjer, personer og landinger af fisk) kan optages i Danske Havne. Vi har i øjeblikket 64 medlemmer.

Danske Havne udøver sin virksomhed ved at tage initiativer til ændringer af lovgivningen, ved at afgive udtalelser og anbefalinger, ved at tilvejebringe service, vejledning og rådgivning, ved kursus- og informationsvirksomhed, ved international virksomhed samt ved udarbejdelse af debatoplæg og udvikling af projekter, der fremmer Danske Havnes formål.

Danske Havnes udgifter finansieres først og fremmest via medlemskontingent og i mindre omfang via indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med konsulentopgaver og kursusaktivitet.

Scroll til toppen