Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Foto: MEDVIND/Bent Sørensen

Velkommen til Danske Havnes Havnekonference 2018

 

Danske Havne holder havnekonference og generalforsamling hvert andet år. Næste gang er den 10.-11. april 2018, hvor Esbjerg Havn er vært.

 

Temaet for konferencen er – Transformation.

Fortsat internationalisering, stigende konkurrence og nye markeder betyder, at havne skal være omstillingsparate og være i stand til at transformere sig i takt med markedsudviklingen. Årets konference sætter fokus på denne transformation – havnenes økonomiske udvikling, fremtidens markeder og handlerum.

Brexits konsekvenser er endnu ikke fuldt afklarede. Hvad betyder Ocean Economy for danske havnes business cases? Og hvad betyder de nye rammer for danske havne i lov-regi for havnenes udfoldelsesmuligheder?

Det er Havnekonferencens fokus, og for første gang i Danske Havnes 100 årige eksistens afholdes Havnekonferencen i samarbejde med CBS maritime, der med stærke kræfter vil bidrage til at lodse deltagerne igennem deres syn på havnenes transformation og de muligheder, der ligger i denne.  Emnet ”Port Transformation” er derfor valgt som samlende overskrift for Havnekonferencen 2018.

Program for Havnekonferencen

Havnekonferencen 2018 finder sted i Esbjerg Musikhus den 10. – 11. april 2018.

Dem vil du møde Målgruppen for Havnekonferencen 2018 er havnenes ledende medarbejdere, havnebestyrelsesmedlemmer, havnenes samarbejdsparter, repræsentanter for de store europæiske havne, og forskere for internationale universiteter samt alle i indland og udland, der interesserer sig for udviklingen i sektoren.
Tilmelding Der kan ske tilmelding til konferencen og/eller generalforsamling samt standeplads. Prisen inkluderer forplejning og materialer, dog ikke hotel. Alle informationer til brug for fakturering skal afgives ved bestilling. Fakturering finder sted efter konferencen. Tilmelding er bindende efter 10. marts 2018.

•                          Konference 10.-11. april 2018 3.495,- kr. excl. moms.

•                          Deltagelse kun i generalforsamlingen, koster ikke noget

Tilmelding til Havnekonference 2018

Hvis man ønsker at booke standeplads, koster det 6.495 kr. excl. moms samt deltagergebyr for én person. Booking af standeplads gøres ved tilmelding som deltager til konferencen. Det er muligt at købe mere end én standeplads.

Læs udstillerinformation

Deltagere er selv ansvarlig for booking af hotel. Find information her.


For mere information, kontakt Eva Fiil Nielsen på 6171 0706 eller på efn@danskehavne.dk

Scroll til toppen