Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

 

Program for Havnekonferencen

10. april 2018
10.00-11.45 Havnerundfart med bus på Esbjerg Havn
11.45-12.40 Frokost
12.40-12.50 Velkomst

v/ Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg

12.50-13.00 State of the nation – den danske havnesektor

v/ Ole Ingrisch, formand for Danske Havne og havnedirektør på Esbjerg Havn

13.00-14.00 Analysen af havnesektoren – er det noget galt i havnene?

v/Morten Thorball, COO og Partner hos Struensee & Co.

Transportministeriet igangsatte forud for arbejdet i det særlige ekspertudvalg en omfattende analyse af havnesektoren for at identificere problemer og udfordringer. Ekspertudvalgets anbefalinger til en ny lovgivning for havnesektoren ventes offentliggjort i april 2018. Lederen af denne analyse , partner i Struensee & Co vil præsentere konklusionernes fra analysen.

14.00-14.30 20 spørgsmål” til ministeren

v/ Ole Birk Olesen (LA), transportminister

Port Transformation – hvordan ser ministeren på det?

14.30-14.40 Vinderne af Danske Havnes fotokonkurrence annonceres

v/ Ole Birk Olesen (LA), transportminister

14.40-14.55 Kaffepause i udstillingsområdet
14.55-15.40 Forstå havnenes transformation

v/ Peter de Langen gæsteprofessor ved CBS

Det er ikke muligt at spå om fremtiden. Men Peter de Langen har den nyeste forskning i, hvordan nogle af de udenlandske havne, som de danske havne konkurrerer med, transformerer sig med nye selskabsstrukturer, øget liberalisering og nye markeder for at imødese de udfordringer, de står overfor. Så med Peter de Langens kyndige hånd kan vi forhåbentlig se ind i krystalkuglen og blive klogere på, hvordan de danske havne positionerer sig bedst muligt til fremtidens marked.

Oplægget holdes på engelsk, der vil være tolk.

15.40-16.25 Ocean economy

v/ Sofia Fürstenberg, Business Development and DS Manager i Nor-Shipping

I 2010 var der 31 mio. beskæftigede inden for ocean economy. Det tal stiger til 40 mio. i 2030 ifølge OECD rapporten, Ocean Economy 2030. Hvordan får man som reder del i den kage, og hvad skal havnene gøre for at understøtte de nye business cases, der opstår?  Sofie Fürstenberg, Business Development and DS Manager i Nor Shipping, vil guide os igennem de nye markeder og de nye behov.

16.25-16.45 Kaffepause i udstillingsområdet
16.45-18.30 Generalforsamling i Danske Havne
16.45-18.30

Academic Workshop – Maritime Port Transformation Conference

Sideløbende med Danske Havnes Generalforsamling foregår en forskersession, hvor deltagere, der ikke skal være med til generalforsamlingen kan deltage.

Formålet med The Academic Workshop er at sætte forskere i general management og havneforskere sammen med chefer og direktører i havnesektoren inden for forskellige forskningsemner. De skal sammen reflektere over, hvordan forskning kan hjælpe havnesektoren med at imødekomme den økonomiske forandring. Workshoppen har både interesse for havnene og deres brugere, men skal også øge kvaliteten inden for havneforskning. Hver session indledes med et kort oplæg fra en strategiforsker, hvor forskeren først vil præsentere 2-3 “hot research topics” inden for sit tema, efterfulgt af en rundbordsdiskussion.

Session 1: Geographical clusters

Promoter: Professor Mark Lorenzen, CBS, Department of Innovation and Organizational Economics

Session 2: Internationalization

Promoter: Professor Bent Petersen, CBS, Department of Strategic Management and Globalization

Sessionerne vil foregå på engelsk og uden tolkning.

Der er et begrænset antal pladser, derfor er deltagelse kun mulig via forudgående tilmelding til Sofie Gravers Jacobsen, sgj@danskehavne.dk /M: 6068092.

18.30-19.00 Velkomst med østers og bobler i udstillingsområdet
19.00-21.30 Middag
21.30- Koncert og åbning af bar

Baren lukker kl. 01.30

11. april 2018
07.30-08.15 Løbetur for de morgenfriske

Mødested: foran hovedindgangen til Musikhuset Esbjerg

08.30-09.00 Kaffe og croissanter i udstillingsområdet

 

09.00-09.05 Morgensang
09.05-10.00 Brexits konsekvenser for dansk fiskeri og erhvervsliv

v/ Claus Grube, Senior Advisor, Ambassadør i London og ved Danmarks faste repræsentation i EU

Konsekvenserne af Brexit er stadig uklare, og uklarhed og uforudsigelighed er et dårligt match for langsigtet forretning. Hvad ved vi nu om de rammer, der arbejdes på? Claus Grube, ambassadør, vil lede os kyndigt igennem Brexit-processen og de mulige konsekvenser for dansk erhvervsliv i et havneperspektiv.

10.00-11.40 Workshops (pause 10.40-10.50)
Spor:

 

Digitalisering

Alle taler om open source, optimering og digitalisering, men hvordan kan det bruges i de danske havne? Hvordan kan havnene og deres virksomheder få gavn af dette? Hvad kræver det fra ledelse og medarbejdere, og hvordan kommer man skridtet videre fra ord til handling?

 

v/ Thomas Bagge, Senior Director hos Mærsk

Mærsk og IBMs nye selskab skal udvikle et fælles globalt økosystem for transport. Det vil virke, hvis hovedparten af rederier, terminaler og havne i det hele taget er med ombord – men hvordan kommer det til at virke? Thomas Bagge, Senior Director hos Mærsk vil uddybe planerne for det nye økosystem for transport og give sit bud på, hvordan havnene kan sikre sig en plads i den nye fremtidige digitale infrastruktur.

v/ Bo Overgaard, direktør i Septima
Infrastruktur kan også være digital. Men hvordan gribes processen an? Når al offentlig data er sluppet fri, hvad er så A og hvad er B? Bo Overgaard, direktør i Septima, vil forklare, hvordan de arbejder på at guide virksomheder på rette spor i digitaliserings-junglen, så de får størst mulig udbytte af de frie data.

v/ Thomas Okke Frahm, senior vice president og CIO i Nilfisk 

Når man taler digitalisering, kan man som en moderne virksomhed ikke læne sig tilbage og være follower. Digitalisering foregår helt ude i frontlinjen. Det er nogle andre ‘capabilities’, end man har været vant til. Derfor kræver det også nye måder at tænke på og nye måder at lede på. Nilfisks CIO, Thomas Okke Frahm, vil fortælle, hvorfor de opruster på digitaliseringsområdet og arbejder på at vise, at man kan lave produkt-innovation med it.

Spor:

 

Cirkulær Økonomi

Med udviklingen af den cirkulære økonomi, vil de eksisterende transport- og logistikmønstre blive ændret. Affaldsprodukter som før blev transporteret til forbrænding eller deponi, vil blive genanvendt on-site eller måske på havnen. Og derudover opstår der nye business cases og samarbejder. Hvordan sikres de stærkeste samarbejder? Hvad er business casen? Og hvor er potentialet?

v/ Henrik Carstensen, Havnedirektør i Grenaa havn og Mette Boysen, COO i Stena Recycling

Der er enorme ubenyttede ressourcer i affald og cirkulær økonomi. Potentialet er stort. Grenaa Havn har recycle & waste management, som én af deres kerneaktiviteter. Henrik Carstensen, Havnedirektør, Grenaa Havn, og Mette Boysen, COO, Stena Recycling vil give deres bud på, hvad havnen skal gøre for at sikre optimale arbejdsbetingelser for kunderne. Og hvordan kunden vil bruge havnen, så synergieffekten sikres, og 1+1 giver 3?

v/Jan-Jaap Cramer, udviklingschef i Vordingborg Havn

Vordingborg Havn udvider med genanvendelige materialer. Jan-Jaap Cramer, Udviklingschef i Vordingborg Havn vil forklare, hvad Vordingborg Havn har lært, der kan give inspiration til andre. Hvad er de klare don’ts, og hvordan forestiller Vordingborg Havn sig at bygge videre på den succesfulde business case?

Spor:

 

Udbudsportal

10.00-10.40 – deltagere på udbudsportal-sporet kan frit gå til andet spor efter kaffepausen.

Den 1. juli 2018 træder den nye udbudslov i kraft, som medfører, at EU-udbud fremover skal være fuldt ud digitale. For at lette havnenes arbejdsbyrde i forbindelse med udbud blev det, på bestyrelsesmødet i Danske Havne den 28.-29. november 2017, besluttet, at der etableres en brugerbetalt digital udbudsservice, som havnene får mulighed for at bruge. Danske Havne har derfor indgået aftale med Kammeradvokaten, om at give adgang til deres portal Digitale Udbud.

 

v/ Anne Borch Dissing, projektkonsulent ved Kammeradvokaten

”Digitale Udbud”, er et digitalt udbudssystem, der understøtter håndtering af udbudsprocessen fra oprettelse af udbudspakke til udvælgelse af tilbudsgiver. Anne Borch Dissing vil redegøre for krav i forbindelse med udbudsprocesser og introducere til ”Digitale Udbud” med en gennemgang af systemet.

Spor: Academic Workshop -Maritime Port Transformation Conference

(fortsættelse)

Session 3: Business model innovation

Promoter: Professor Thomas Ritter, CBS, Department of Strategic Management and Globalization.

Session 4: Corporate governance

Promoter: Associate Professor Bersant Hobdari, CBS, Department of International Economics and Management).

Hver session indledes med et kort oplæg fra en strategiforsker, hvor vedkommende først præsenterer 2-3 “hot research topics” inden for sit tema, efterfulgt af en rundbordsdiskussion.

Sessionerne vil foregå på engelsk og uden tolkning.

Der er begrænsede deltagerpladser, derfor er deltagelse kun mulig via forudgående tilmelding til Sofie Gravers Jacobsen, sgj@danskehavne.dk /M: 6068092 .

11.40-12.00 Afrunding og god tur hjem
12.00-13.00 Frokost

Find mere information om Havnekonferencen her

Find udstillerinformation her

Find mere information om hotelbooking her

Tilmelding til Havnekonferencen 2018 sker her

For mere information, kontakt Sofie Gravers Jacobsen på sgj@danskehavne.dk eller på 6068 0982

  • Enkelte indlæg afholdes på engelsk. Der stilles tolkefaciliteter til rådighed.
  • Der tages forbehold for programændringer.
Scroll til toppen